Oficines d’Atenció Ciutadana

Contacte

Tel.: 96 313 50 50

Fax: 96 370 31 79

E-mail: gabinfo@xirivella.es

Responsables: José Antonio Tundidor Moreno (cap de departament), María Luisa Martínez (cap de negociat)

Regidor responsable: Josep M. Agustí

Horaris

Oficines Dies Matins Vesprades
Edifici consistorial Dilluns a dijous 8:00 a 14:00 h  17:00 a 19:15 h
Divendres 9:00 a 14:00 h

Els mesos de juny i setembre l’horari de vesprada acaba a les 18:45 h.

Els mesos de juliol i agost solament hi ha atenció de matí.

Barri de la Llum Dilluns a dijous 9:00 a 14:00 h Dilluns de 17:00 a 19:00 h
Divendres 9:30 a 14:00 h
El mes de juliol solament hi ha atenció de matí.
En agost l’oficina està tancada

Calendari de dies inhàbils a l’efecte del registre

Es consideraran dies inhàbils a l’efecte de registre a l’Ajuntament de Xirivella per a l’any 2017, a més dels dissabtes i diumenges, els dies que s’indiquen a continuació:

• Gener, dia 6

• Març, dia 17

• Abril, dies 13, 14, 17 i 24

• Maig, dia 1

• Agost, dia 15

• Setembre, dia 8

• Octubre, dies 9 i 12

• Novembre, dia 1

• Desembre, dies 6, 8 i 25

Ordenança reguladora de l’administració electrònica

Localització:

Oficina del edificio consistorial

Oficina del Barrio de la Luz

Tasques:

Entre altres, las oficines d’Atenció Ciutadana presten els serveis següents:

  • Recepció i registre de tots els documents dirigits als serveis municipals.
  • Certificats d’empadronament (individuals, col·lectius i històrics).
  • Informació sobre els procediments administratius i/o remissió al tècnic corresponent, en cas necessari.
  • Finestreta Única per a les administracions: registre de documents dirigits a l’administració de la Generalitat Valenciana i a l’administració central de l’Estat.
  • Firma electrònica: sol·licitud de certificats reconeguts (firma electrònica persones físiques) per a ciutadania, emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).