Oficina d’Atenció a la Ciutadania

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Xirivella té com a objectiu principal millorar la relació entre la ciutadania i l’Administració.

Tasques:

– Recepció i registre de tots els documents dirigits als serveis municipals.

– Certificats d’empadronament (individuals, col·lectius i històrics)

– Informació sobre els procediments administratius i remissió al tècnic corresponent, en cas necessari.

– Finestra única per a les administracions: registre de documents dirigits a l’Administració de la Generalitat Valenciana i a l’Administració central de l’Estat.

– Firma electrònica: Sol·licitud i expedició de certificats reconeguts (firma electrònica) per a persones físiques i jurídiques, emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).

– Reserva prèvia per a matrimoni civil.

Localització:

El Gabinet d’Informació i Registre disposa de dos oficines on es poden realitzar tots aquests tràmits:

Oficina de l’edifici consistorial

–  Oficina del Barri de la Llum