Programa Mobilitat Jove

 

INFORMACIÓ GENERAL

 

Llistat de les ajudes aprovades del Programa de Mobilitat Jove del primer termini ( tiquets de setembre a desembre del 2019 )

Pots consultar ací el llistat complet amb DNI i import de les ajudes que transferirà l’Ajuntament  les persones beneficiaries.

Anuncio Programa Mobilitat Jove curso 19_20 primer plazo – Copia autentica

 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TIQUETS DE TRANSPORT( gener a juny)  DEL 15 AL 30 DE JUNY

La presentació de la documentació és:

 

 • Al Registre Municipal de l’Ajuntament de Xirivella. Us recordem que l’horari d’atenció presencial és de dilluns a divendres de 8 a 14 hores. Cal demanar cita previa                      Per telèfon al 963135050 o a la web: http://citaprevia.xirivella.es/#!/ca/home

 • Presentació telemàtica (amb Certificat digital)  a https://sede.xirivella.es/categorias/109

INFORMACIÓ D’INTERÉS PER A LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

 1. Els tiquets han de presentar-se al Registre de l’Ajuntament junt amb una instància amb les dades personals de la persona beneficiaria. Per facilitar tot el tràmit podeu descarregar-vos l’instància des d’ací mateix i dur-la complimentada i impresa. instancia generica

 2. Per altra banda si heu perdut els tiquets justificatius, podeu demanar un certificat de les recàrregues a l’oficina d’atenció al client. Heu d’indicar nom, cognoms, DNI de targeta i dates de les quals voleu demanar justificant. Ací us deixem les dades de contacte per fer-lo per correu electrònic en atmv@gva.es o tel 961923292

 

Publicació del llistat definitiu de sol·licituds admeses i amb dret a la subvenció del programa de “mobilitat jove”.

En aquesta convocatòria el nombre de sol·licituds ha superat les 170, per la qual cosa s’ha ajustat aquest llistat als fons econòmics disponibles per a aquest curs escolar. En qualsevol cas, i donat l’estat d’alarma en el qual ens trobem, és possible que hi haja canvis o readaptacions en la quantitat de persones amb dret e rebre la subvenció en funció del pressupost final després de comptabilitzar la justificació de les despeses en abonament de transport.

LLISTAT DEFINITIU D’AJUDES MOBILITAT JOVE 2019/20

 

 

 

INFORMACIÓ ANTERIOR …

 

Anuncio_aprobacion_provisional

Termini per a presentció d’alegacions fins el 27/04/2020. Presentació a través de la sede electrónica de l’Ajuntament: https://sede.xirivella.es/categorias/109

 

———————-

Ja està obert el termini, fins al 15 de gener, per a la presentació dels tickets de recàrregues efectuades durant els mesos de setembre a desembre de 2019.

La documentació es presentarà al Registre General de l’Ajuntament, amb el següent horari:

 • Dilluns a divendres: 8:00 – 14:00 h / 17:00 – 19:00 h (només cita prèvia)

 • Barri de la Llum. Dilluns a divendres: 9:30 – 14:00 h / 17:00 – 19:00 h.

Poden consultar els llistats d’admesos o demanar més informació en el Centre Jove:

 • Horari: Dilluns a divendres de 11:00 – 14:00 h / 17:30 – 20:30 h (amb l’excepció del 3 de gener que estarà tancat).

 • Telèfon: 96 383 25 79

 

—————————-

 

 

 

RESUM BASES 2019/20

Este document és un resum / extracte de les bases específiques reguladores de la convocatòria, que són les que regiran este procés d’ajudes, publicades en la web municipal, i a les quals cal remetre’s per a qualsevol aclariment.

QUÈ ÉS EL PROGRAMA DE MOBILITAT JOVE

Es tracta d’unes subvencions que atorga l’Ajuntament de Xirivella per al gasto en abonaments de transport (Renfe o abonament de transport jove) a jóvens que estudien fora de Xirivella.

En funció de la renda familiar es pot optar al 100% o al 50% dels gastos de l’abonament de transport amb un màxim de 9 mensualitats.

QUINS EN SÓN ELS REQUISITS

 • Ser menor de 31 anys i estar empadronat a Xirivella.

 • Estar estudiant fora de Xirivella en un centre públic o concertat.

 • Ser titular d’un abonament personal de Renfe o un Abonament Transport

 • Estar per davall del llindar de renda familiar establit en les bases.

 • Complir els requisits legals per a optar a una subvenció i que estan detallats en les bases generals.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR

 • Sol·licitud emplenada.

 • Documentació següent: DNI/NIE, títol de transport, certificat de matricula i qualsevol altra que justifique les circumstàncies especials de la teua unitat familiar o que siga necessària.

 • Declaració d’IRPF de l’exercici 2018 o certificat tributari.O autorització , debidament cumplimentada, a l’Ajuntament a consultar les dades de l’AEAT ( annex 3 )

 • Fitxa de domiciliació bancària a soles en el cas de noves sol.licitds o canvi de les dades bancàries. ( descarregar  annex 2 )

 • Declaració responsable ( Descarregar de la web annex 1 )

Tota la documentació es presentarà en el Registre Municipal de l’Ajuntament de Xirivella en  el termini de 5 dies hàbils tras la publicació al BOP

COM FUNCIONA EL PROGRAMA D’AJUDES…

 • Una vegada presentades, les sol·licituds que complisquen els requisits s’ordenaran per criteri de renda familiar per càpita. Les 25 primeres rebran fins al 100% de les despeses de recarrega dels abonaments, la resta de sol·licituds rebran fins al 50%.

 • Estes ajudes es rebran després de presentar els justificants correctes de les recarregues dels abonaments; s’establiran 2 terminis per a fer-ho: el primer, de l’1 al 15 de gener, i el segon del 15 al 30 de juny del 2019. Els abonaments de transport jove s’hauran de recarregar en establiments de Xirivella ( a excepció de la primera recàrrega )

Ací tens la documentació que has de presentar  junt a la sol.lcitud de la Beca de Mobilitat Jove. Si tens qualsevol dubte o vols ajuda per a la tramitació posa’t en contacte amb el Centre Jove del l’Ajuntament de Xirivella. C/ Levante UD num 2. Tel 963832579

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
RESUMEN BASES

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

INSTÀNCIA SO·LICITUD

ANEX 1. Declaració responsable (valencià)

ANEX 2 DADES BANC

En el cas de no presentar Declaració d’IRPF es necessari aportar  un certificat d’imputacions, on consten els  ingressos corresponents a l’exercici 2018, que es por  sol.licitar telemáticament a través de la sede electrònica de l’Agencia Tributària: https://www.agenciatributaria.gob.es/

En el cas de no poder recuperar la declaracicó de la renda del 2018  es por  sol.licitar que el propi Ajuntament  faça la consulta a l’Agencia Tributària presentant el sigüent document signat per totes les persones que consten a la declaració ( pero a soles  en en el cas de no  aportar-la directament )

ANEXE 3: Autorització a l’Ajuntament per  consulta de dades de l’AEAT