Programa Mobilitat Jove

DECRET DEFINITIU DE LES AJUDES DE MOBILITAT JOVE 1R TERMINI

pots descarregarlo punxant ací:DECRETO_RESOLUCION_DEFINITIVA__MOBILITAT_JOVE_Y_PAGO_1R_PLAZO

RECORDATORI: EL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE GENER A JUNY  ÉS DEL 15 AL 30 DE JUNY  AL REGISTRE D’ENTRADA DE L’AJUNTAMENT

Recordeu que les recàrregues s’han de realitzar als comerços de la localitat ( a excepció de les persones empadronades al Barri de la LLum ).

Si no teniu els tiquets podeu demanar  un certificat a l’oficina d’atenció al client situada al Carrer Colon, València.

ANUNCI DE LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL PROGRAMA DE MOBILITAT JOVE CURS 2018/19

RESOLUCIÓ PROVISIONAL PROGRAMA MOBILITAT JOVE 2018/19

Vista la finalització del termini de presentació de sol·licituds amb data 20/12/2018 per al procediment de concessió de subvencions en el Programa de Mobilitat Jove-Xirivella per al curs 2018/19.

Vistes les bases específiques reguladores del procediment de la concessió de subvencions en el marc del programa de Mobilitat Jove-Xirivella per al curs 2018/2019, publicades al BOP del 13/12/2018.

Vista l’acta número 1 de la Comissió de Valoració designada en les bases del procediment de concessió de subvencions del Programa de Mobilitat Jove-Xirivella per al curs 2018/19, de data del 26/12/2018.

Vista la proposta de l’instructor del procediment, de data 27 de decembre de 2018.

D’acord amb el que establix l’article 22 del la Llei General de Subvencions i en les bases específiques del procediment de concessió de subvencions en el marc del Programa de Mobilitat Jove-Xirivella per al curs 2018/19, aprobadas por Decreto de la Alcaldía número 2737/2018, de fecha 28 de noviembre de 2018.

Per tot l’exposat, RESOLC:

PRIMER.- Aprovar el llistat de sol·licituds admeses i la proposta provisional de concessió de la subvenció, amb un import màxim de carácter mensual, de 49,55 € en el cas de tindre el 100 % de subvenció i de 24,80 € per al 50 %, a partir del mes de setembre i fins a un total de 9 mensualitats, d’acord a les bases de la convocatòria.

SEGON.– Aprovar el llistat de sol·licituds excloses i amb falta de documentació i atorgar un termini de deu dies hàbils perquè les persones interessades afectades per la proposta provisional puguen formular quantes al·legacions estimen oportunes.

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS ADMESES EN EL PROGRAMA MOBILITAT JOVE-XIRIVELLA CURS 2018/19

N ORD

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

CIF / NIE

IMPORT MENSUAL

1

Álvarez

Pastor

Carlos

*****121Y

49,55 €

2

Berzosa

Camacho

Lara

*****659Z

49,55 €

3

Cantera

Corpas

Javier

*****415X

49,55 €

4

Garcia

Lobato

Saray

*****012V

49,55 €

5

Garcia

Lobato

Jonathan

5429*****

49,55 €

6

Morenilla

Villena

María

0315*****

49,55 €

7

Morenilla

Villena

Albert

0315*****

49,55 €

8

Osarhuese

Ivy

X727*****

49,55 €

9

Segovia

Garre

Noelia

0315*****

49,55 €

10

Sibo

Beta

Daniel

23935*****

49,55 €

11

Simón

Krivoviazy

Maksim

*****553C

49,55 €

12

Simon krivoviazy

Gari

*****554K

49,55 €

13

Suga

Dumitru

Gabriela anamaria

*****712V

49,55 €

14

Veintimilla

Barroso

Estela

*****522W

49,55 €

15

Vila

Andres

Rosa

*****440R

49,55 €

16

Zahra

Lekhal

Fátima

*****777V

49,55 €

17

Rodrigo

Vañó

Ana

03*****4Y

49,55 €

18

Fernandez

Arroyo

Lidya

03*****1W

49,55 €

19

Olivares

Salido

Jorge

03*****6Y

49,55 €

20

Miguel

Michel

Marcel

54*****5X

49,55 €

21

Plumed

Prósper

Antonio

03*****8H

49,55 €

22

Pastor

Calomarde

Javier

03*****4J

49,55 €

23

Pedroche

Coronado

Jesús

49*****8W

49,55 €

24

Pedroche

Coronado

Andrés

0315*****

49,55 €

25

Fernández

Ferrando

Andrea

4492*****

49,55 €

26

Ruiz

Ramón

Marcos

0315*****

24,80 €

27

Rodrigo

Eslava

Andrea

0315*****

24,80 €

28

Gourri

Aoulad abdelkrim

Hajar

0319*****

24,80 €

29

López

Cañavate

Aitor

0315*****

24,80 €

30

Rubio

Lapeña

Miguel angel

0315*****

24,80 €

31

Ruiz

Ramón

Silvia

2100*****

24,80 €

32

Molla

Rueda

Carlos

0315*****

24,80 €

33

Navarro

Gonzalez

Jose daniel

0315*****

24,80 €

34

Climent

Olmeda

Yolanda

0315*****

24,80 €

35

Telunts

Anna

Y400*****

24,80 €

36

Telunts

Ani

*****759T

24,80 €

37

Gómez

Martínez

Carla estefanía

*****443D

24,80 €

38

Alcaide

López

Ana maría

*****319L

24,80 €

39

Martínez

Sanchis

Oscar

*****961S

24,80 €

40

Betanzo

Arévalo

Saray

***328S

24,80 €

41

Barberá

Puertes

Berta

*****946J

24,80 €

42

Leon

Perez

German

*****387Z

24,80 €

43

Judirias

Ros

Noemi

*****574V

24,80 €

44

Del monte

Muñoz

Laura

*****379H

24,80 €

45

Garrido

Gonzalez

Alejandro

*****425P

24,80 €

46

Fernández

Domingo

Patricia

03*****8B

24,80 €

47

Jiménez

Monfort

Pablo

03*****8T

24,80 €

48

Navas

Vega

Sergio

48*****7M

24,80 €

49

Sánchez

Andreu

Vicente

03*****6C

24,80 €

50

Barrios

Torres

Moises

03*****5P

24,80 €

51

Ortega

Real

Oscar

03*****3J

24,80 €

52

Ros

Sanz

Laura

03*****6B

24,80 €

53

Marco

Rubio

Lorena

03*****3Q

24,80 €

54

Comeche

Sanz

Maria cristina

03*****0K

24,80 €

55

Cano

Rosell

Isaac

4858*****

24,80 €

56

Lelaalhe

Houari

Ikram

0319*****

24,80 €

57

Martínez

Mendieta

David

0315*****

24,80 €

58

Molina

Sanchez

Belen

0315*****

24,80 €

59

Ramiro

Serrano

Carolina

2382*****

24,80 €

60

Ramiro

Serrano

Beatriz

2382*****

24,80 €

61

Cruz

Jartin

Nerea

0316*****

24,80 €

62

Martinez

Ballesteros

Marta

*****515D

24,80 €

63

Lorenzo

Pérez

Beatriz

*****008F

24,80 €

64

Sabater

Garcia

Jose

*****958W

24,80 €

65

Farahi

Seddy

Aya

*****501G

24,80 €

66

García

García

Lucía

*****190N

24,80 €

67

Serna

Sanjuán

Aarón

*****839D

24,80 €

68

López

Valero

Óscar

*****383E

24,80 €

69

Linares

Jurado

Michel

*****259Z

24,80 €

70

Alvarez

Mañez

Lara

*****026R

24,80 €

71

Mora

Coronado

Andrea

*****906F

24,80 €

72

García-consuegra

Sarmiento

Alba

*****828C

24,80 €

73

Cervera

Guillén

Lucía

*****859F

24,80 €

74

Moya

Rentero

Nuria

*****074V

24,80 €

75

Alegre

Delgado

Úrsula

*****687H

24,80 €

76

Sánchez

Sánchez

Adrián

*****973H

24,80 €

77

Bayarri

Navarro

Pilar

*****331Y

24,80 €

78

Lopo

Maya

Angélica

*****273R

24,80 €

79

Dionis

Ros

Alejandro

*****502M

24,80 €

80

Fleifel

Gascón

Tania

21*****2Z

24,80 €

81

Cerezo

Castellano

Aroa

03*****3M

24,80 €

82

Cerezo

Castellano

Andrea

03*****0K

24,80 €

83

Rico

Charco

Juan carlos

03*****4F

24,80 €

84

Limpias

Hebas

Carla fernanda

03*****1Q

24,80 €

85

Sánchez

Gómez

Maria

03*****7K

24,80 €

86

Yubero

Diaz

Aroa

03*****8R

24,80 €

87

Doménech

Romero

Natalia

03*****9P

24,80 €

88

García

Andreu

Adrián

03*****7Y

24,80 €

89

Ortega

Carrero

Tamara

03*****4G

24,80 €

90

Stepanyan

Simonyan

Ruvik

03*****4V

24,80 €

91

Arán

Cabanillas

Sara

53*****4F

24,80 €

92

Fabri

Vázquez

Paula

03*****7K

24,80 €

93

Garcia

Izquierdo

Esther

53*****3Y

24,80 €

94

Gomez

Mengual

Lucia

03*****1J

24,80 €

95

Roa

García

Eva maría

03*****4F

24,80 €

96

Nieto

Mora

Adrián

03*****7Y

24,80 €

97

Rodas

Carrion

Dolores del carmen

03*****9D

24,80 €

98

López

Villar

Eva

03*****6M

24,80 €

99

Bailach

Madera

Rafael

03*****9H

24,80 €

100

Bailach

Madera

Yolanda

03*****9T

24,80 €

101

Cuevas

Santiago

Raúl

0315*****

24,80 €

102

Hurtado

Vizcaíno

Cristina

0315*****

24,80 €

103

Stepanyan

Arusyak

X999*****

24,80 €

104

Luque

López

Sonia

0315*****

24,80 €

105

Aguirre

Moret

Regina

0315*****

24,80 €

106

Soriano

Simo

Laura

5429*****

24,80 €

107

Rochina

Fernandez

Juan miguel

0315*****

24,80 €

108

Mateos aparicio

Revuelta de guzmán

Amparo

0315*****

24,80 €

109

Coscolla

Benítez

Lidia

0315*****

24,80 €

110

Fijo

Rufino

Francisco javier

0315*****

24,80 €

111

Fijo

Rufino

Oscar

0316*****

24,80 €

112

Tortajada

Pérez

Julia

0315*****

24,80 €

113

García

Hernández

Mireia

7309*****

24,80 €

114

Jordán

Silvestre

Alejandro

0315*****

24,80 €

115

Sánchez

Gabaldón

Fernando

0315*****

24,80 €

116

Bustos

Romero

Paula

0315*****

24,80 €

117

Mínguez

Bellón

Jorge

*****664Y

24,80 €

118

Miro

Montes

Sara

*****219M

24,80 €

119

Cobo

Pascual

Lucía

*****114Y

24,80 €

120

Gil

Selva

Inés

*****552B

24,80 €

121

Doménech

Morales

Andrea

*****632P

24,80 €

122

Blay

Martínez

Pablo

*****698V

24,80 €

123

Gordon

Baeza

Irene

*****785N

24,80 €

124

Ferrón

Vivó

Lucía

*****540D

24,80 €

125

Cavero

Matínez

Guadalupe

*****189B

24,80 €

126

Langa

Morenilla

Mireia

*****777H

24,80 €

127

Cerrillo

Coronado

Raül

*****316Y

24,80 €

128

Rius

Martínez

Carla

*****102X

24,80 €

129

Rodriguez

Garcia

Eva

*****191J

24,80 €

130

García

Rivas

Alejandro

****910Y

24,80 €

131

Gonzalez

Soto

Carlos manuel

*****556Q

24,80 €

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS EXCLOSES I AMB FALTA DE DOCUMENTACIÓ EN EL PROGRAMA MOBILITAT JOVE-XIRIVELLA CURS 2018/19

DNI

1 COGNOM

2 COGNOM

NOM

MOTIVU EXCLUSIÓ

*****458G

Fernández

Ferrando

Raquel

Incumpliment Requisit bases. Art 3. Apartado A 1

*****462R

Jordan

Auñon

Michael

Supera umbral de renda

*****460N

Muñoz

Giron

Pablo

Incumpliment Requisit bases Art. 3 Apartado A 5

*****022C

Ortega

García

Ana

Incumpliment Requisit bases Art. 3 Apartado A 5

*****623F

Osamede

Palmer

Itua

Incumpliment Requisit bases. Art 3. Apartado A 1

*****591S

Viejo

Varea

Irene

Supera umbral de renda

DNI

1 COGNOM

2 COGNOM

NOM

DOCUMENTACIÓ QUE FALTA

*****309K

López

Barroso

Isabel

IRPF

*****215W

López

González

María

IRPF

*****167G

Soto

Prieto

Silvia

IRPF y CERTIFICAT MATRICULA

TERCER.- Publicar la resolució provisional en el Tauler d’anuncis i en la pàgina Web municipal.

Xirivella a 28 de desembre de 2018

EL TERMINI PER A PRESENTAR ALEGACIONS A AQUESTA RESOLUCIÓ PROVISIONAL FINALITZARÀ EL PRÒXIM DIVENDRES 11 DE GENER DEL 2019. LA DOCUMENTACIÓ ES PRESENTARÀ AL REGISTRE D’ENTRADA DE L’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA

 Pots descarregarte ACÍ  la resolució provisional en format pdf
TERMINI DE PRESENTACIÓ TANCAT


RESUM BASES 2018/19

Este document és un resum / extracte de les bases específiques reguladores de la convocatòria, que són les que regiran este procés d’ajudes, publicades en la web municipal, i a les quals cal remetre’s per a qualsevol aclariment.

QUÈ ÉS EL PROGRAMA DE MOBILITAT JOVE

Es tracta d’unes subvencions que atorga l’Ajuntament de Xirivella per al gasto en abonaments de transport (Renfe o abonament de transport jove) a jóvens que estudien fora de Xirivella.

En funció de la renda familiar es pot optar al 100% o al 50% dels gastos de l’abonament de transport amb un màxim de 9 mensualitats.

QUINS EN SÓN ELS REQUISITS

 • Ser menor de 31 anys i estar empadronat a Xirivella.

 • Estar estudiant fora de Xirivella en un centre públic o concertat.

 • Ser titular d’un abonament de Renfe o un Abonament Transport

 • Estar per davall del llindar de renda familiar establit en les bases.

 • Complir els requisits legals per a optar a una subvenció i que estan detallats en les bases generals.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR

 • Sol·licitud emplenada.

 • Documentació següent: DNI/NIE, títol de transport, certificat de matricula i qualsevol altra que justifique les circumstàncies especials de la teua unitat familiar o que siga necessària.

 • Declaració d’IRPF de l’exercici 2017 o certificat tributari.O autorització , debidament cumplimentada, a l’Ajuntamieno a consultar les dades de l’AEAT ( annex 3 )

 • Fitxa de domiciliació bancària a soles en el cas de noves sol.licitds o canvi de les dades bancàries. ( descarregar  annex 2 )

 • Declaració responsable ( Descarregar de la web annex 1 )

Tota la documentació es presentarà en el Registre Municipal de l’Ajuntament de Xirivella en  el termini de 5dies hàbils tras la publicació al BOP

COM FUNCIONA EL PROGRAMA D’AJUDES…

 • Una vegada presentades, les sol·licituds que complisquen els requisits s’ordenaran per criteri de renda familiar per càpita. Les 25 primeres rebran fins al 100% de les despeses de recarrega dels abonaments, la resta de sol·licituds rebran fins al 50%.

 • Estes ajudes es rebran després de presentar els justificants correctes de les recarregues dels abonaments; s’establiran 2 terminis per a fer-ho: el primer, de l’1 al 15 de gener, i el segon del 15 al 30 de juny del 2019. Els abonaments de transport jove s’hauran de recarregar en establiments de Xirivella.

Ací tens la documentació que has de presentar  junt a la sol.lcitud de la Beca de Mobilitat Jove. Si tens qualsevol dubte o vols ajuda per a la tramitació posa’t en contacte amb el Centre Jove del l’Ajuntament de Xirivella. C/ Levante UD num 2. Tel 963832579

Puots descarega els documents punxant a cadascú dels següents enllaços:


   

                                                 Anexo 3: Autorització a l’Ajuntament per  consulta de dades de l’AEAT