Identitat corporativa

La identitat corporativa d’una institució ha d’estar sempre d’acord amb els temps que es viuen, reflectint modernitat, innovació i compromís.

Per este motiu l’Ajuntament de Xirivella va renovar fa uns anys la seua imatge corporativa per a adaptar-la a les noves formes de comunicació, per a fer més fàcil la seua aplicació i aconseguir major grau de percepció per part del ciutadà.

En eixe sentit, el canvi afecta tots i cada un dels elements d’identificació visual de l’Ajuntament, tant físics com virtuals, interns i externs, agrupant les denominacions i submarques dels diferents departament davall un mateix paraigua conceptual. Esta iniciativa arreplega així mateix, les peticions i propostes realitzades des de diferents departaments municipals coincidents en la pertinència de normalitzar i regular l’ús de la marca municipal i evitar així la disparitat de presentacions i usos de la imatge de l’Ajuntament de Xirivella.

La imatge final de la nova identitat corporativa es basa en l’ús com a símbol d’una versió simplificada de l’escut oficial de Xirivella, que manté els seus elements característics junt amb el logotip corporatiu format per l’expressió “Ajuntament de Xirivella”. Les distintes formes d’aplicació de la identitat corporativa, tant en allò que s’ha referit a les combinacions del símbol i el logotip corporatiu com a la seua utilització en distints suports, estan arreplegades en el corresponent Manual d’identitat corporativa.

El disseny de la nova imatge corporativa ha sigut realitzat per Eugenio Simó, dissenyador amb una acreditada experiència i solvència professional demostrada en el món del disseny gràfic.

Manual d’imatge corporativa