CONCURS NÚM 21 DE PERSONAL ADMINISTRATIU (OBERT A ALTRES ADMINISTRACIONS)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: FINS AL 29 D’AGOST DE 2018

NÚM COMPTE BANCARI:  CAIXABANK 2100-1678-77-0200040975