Gamig Experience a XIrivella . DImecres 26 desembre al Centre Jove