Escut oficial

Escut oficial de Xirivella

Armes de la casa real de la Corona d’Aragó, escut coronat de quatre pals de gules sobre camp daurat

Aprovat per l’Ajuntament en ple, en sessió celebrada el 21 de desembre de 1979 (acord publicat en el BOP núm. 23, de 28 de gener de 1980)