Calendari Escolar 2018/2019

Vos informem que per a aquest curs escolar 2018/19

El Consell Escolar Municipal en sessió de data 18 de juny va acordar proposar a la Conselleria d’Educació fixar tres dies festius d’entre els declarats lectius, els següents: 8 d’octubre, 2 de novembre i 7 de desembre de 2018.
Així mateix va acordar proposar com a festiu el 18 de març de 2019, i  a aquest efecte compensar-ho finalitzant el curs escolar un dia més tard, és a dir, en Infantil i Primària el 21 de juny i en Secundària, Batxillerat i Formació Professional el 19 de juny de 2019.
Es tracta d’una proposta que a l’inici del curs (setembre) la Conselleria d’Educació haurà de contestar.
Recordeu que en les etapes citades, el curs escolar comença el 10 de setembre de 2018.
Vos enllaçem  la Resolució de 30 de maig de la Conselleria d’Educació o es fixa el calendari escolar de la Comunitat Valenciana.
En data de 11 de setembre, ja tenim contestació de la Direcció Territorial d’Educació respecte dels dies festius per a aquest curs escolar, que seran:
8 d’octubre
2 de novembre
7 de desembre
La proposta del dia 18 de març com a dia festiu i  finalització del curs el dia 21 de juny de 2019, encara no està resolta per la Conselleria d’Educació. Des d’ací vos informarem quan arribe la resolució oficial.