Comunitat educativa

Aquesta pàgina té com a objectiu oferir informació a la comunitat educativa de Xirivella quant a la normativa de la Conselleria d’Educació que siga d’interès així com totes aquelles novetats respecte de les activitats que es realitzen al llarg del curs des del servei d’educació.

Volem que siga un referent en el que ens interessa del nostre alumnat i que totes i tots tinguem al nostre abast les eines per a la millora i qualitat educativa en el municipi de Xirivella.

Salutacions de la cap d’educació.

Cristina Gómez Haro.

 

 

Vos enllaçem la normativa de Conselleria d’Educació per al proper curs escolar 2018/2019.

Resolució 6 de juny. Ajudes individuals per al servei de transport escolar. Curs 2018-19

Resolució de 6 de juny. Ajudes a l’escolarització en centres autoritzats de primer cicle educació infantil. Curs 2018-19

Resolució de 6 de juny. Ajudes de menjador escolar. Curs 2018-19

 

Ací vos enllacem la convocatòria del ministeri d’educació per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs escolar 2018-2019. Extracte Resolució de les beques del ministerio educació per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs 2018-19