CPFPA Enric Valor

El Centre Públic de Formació per a Persones Adultes (CPFPA Enric Valor)  de Xirivella, està situat en el carrer Art Major de la Seda, 30.
Telèfon 96.120.68.95

Vos enllaçem des del servei d’educació municipal la pàgina web del centre:

https://www.fpaxirivella.es