Servei de Psicologia Comunitària i Educativa

SERVEI DE PSICOLOGIA COMUNITÀRIA I EDUCATIVA

(Gabinet Psicopedagògic Municipal)

 

C/. Miguel Hernández, 26 (Casa de la Dona)

46950 – Xirivella

Tel.: 96 133 34 19

a/e: serpsicoe@xirivella.es

Responsable: Cristina Gómez Haro.

17/04/2020
Recomanacions del Col·legi Oficial de Psicología d’Espanya en relació a la situació de confinament en la infancia i adolescencia, a les quals s’adherix el Gabinet Psicopedagògic Municipal.
09/04/2020
La regidoria d’educació ha posat en marxa un procediment extraordinari de col·laboració amb els centres educatius i el personal de consergeria dels coles per a facilitar material imprés a l’alumnat amb dificultats d’accès telemática a l’educació no presencial. Teniu en aquest enllaç tota la informació.
07/04/2020
Noves infografies amb explicació del val menjador escolar de la Conselleria d’Educació.
 02/04/2020
HUI 2 D’ABRIL ÉS EL DIA INTERNACIONAL DE L’AUTISME.
La regidora d’educació i el personal del Gabinet Psicopedagògic Municipal vos recordem que la inclusió educativa i social implica atendre a les necessitats de cadascuna de les persones de la nostra societat intentant no estitmatizar i col·laborant com a comunitat inclusiva.
30/03/2020
RECOMANACIONS PER AL PROFESSORAT I LES FAMÍLIES DEL COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA DE LA COMUNITAT VALECIANA.
25/03/2020
ELABORACIÓ PER PART DE CONSELLERIA DEL REPOSITORI REBOST PER A AFAVORIR PRÀCTIVES EDUCATIVES A LES FAMÍLIES L’ATENCIÓ ALS XIQUETS I XIQUETES EN SITUACIÓ DE CONFINAMENT.
20/03/2020
INFORMACIÓ PSICOEDUCATIVA  DEL GABINET PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL EN RELACIÓ AL COVID-19.
23/03/2020
GUÍA ELABORADA PEL COL·LEGI OFICIAL PSICOLOGIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
19/03/2020
PLAN MULAN DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ PER A L’ATENCIÓ NO PRESENCIAL DEL PROFESSORAT A L’ALUMNANT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

INFORMACIÓ

QUI SOM?

Un equip de professionals de la Psicologia que intervé des d’un model comunitari en distintos grups de la població (alumnat d’infantil i primària, adolescents, famílies i centres escolars).

A/quest servei ha anat adaptant-se a les necessitats i prioritats detectades.

           Foto de l’equip en la seu

 

QUÈ FEM?

 Programa d’intervenció psicoeducativa en l’àmbit escolar:

Aquest programa està destinat a atendre en matèria psicopedagògica als centres d’educació infantil i primària, contemplant tots els sectors de la comunitat educativa (alumnat, famílies i professorat).

Algunes de les funcions a desenrotllar d’acord amb la normativa vigent són:

 

-Detecció i intervenció amb l’alumnat amb necessitats especials de suport educatiu (NESE).

-Orientació educativa en dificultats d’aprenentatge.

-Col·laboració amb el professorat en l’acció tutorial. Assessorament als docents en l’elaboració d’adaptacions curriculars individuals signitivatives (ACIS) i en mesures de compensació educativa.

-Orientació i assessorament a les famílies i equips directius.

 

Programa d’Orientació Familiar (POF):

Aquest programa pretén FACILITAR RECURSOS FORMATIUS I PERSONALS per a ajudar a  les famílies a enfrontar-se a situacions quotidianes i/o conflictives, que es plantegen en el si de la família i interferixen en les relacions familiars i en el correcte desenvolupament de les xiquetes i xiquets (p.e. desobeir, no acceptació de normes, gelosia, pors infantils, enuresi, separacions difícils, dol, etc.).

Va dirigit principalment a les famílies de l’alumnat d’educació infantil i primària de tots els col·legis del municipi.

Horari: Dilluns de 8 a 15.00 hores. Amb cita prèvia mitjançant:

   Telèfon: 961333419

   a/e: serpsicoe@xirivella.es

Lloc: C/ Miguel Hernández, 26 (Casa de la Dona). Xirivella.

Programa de Prevenció en la 1ª infància (0 a 3 anys):

Té com a objectiu fonamental facilitar recursos d’orientació sobre aspectes evolutius i de criança de la primera infància mitjançant ATENCIÓ INDIVIDUAL A LES FAMÍLIES de Xirivella amb bebès de 0 a 3 anys, així com proporcionar materials complementaris si escau.

SERVICIS PRESTATS:

. Facilitar informació i orientació a les famílies què ho sol·liciten.

. Recollida de dades mitjançant qüestionaris.

. Entrega de la “Guia pràctica de prevenció” elaborada per l’equip del Servei de Psicologia.

. Proporcionar a les famílies eines de criança per una millor adaptació familiar.

. Seguiment i orientació en les casos de menors amb risc en el seu desenvolupament.

. Valoració, diagnòstic i elaboració d’informes en els  casos què requerixen recursos educatius especialitzats.

El programa es desenrotlla amb la intervenció d’una psicòloga del Servei de Psicologia municipal,  mitjançant una entrevista individualitzada on es facilita orientació en funció de la situació concreta de cada u dels casos.

PARTICIPACIÓ:

Horari: Dilluns de 8 a 15.00 hores. Amb cita prèvia mitjançant:

     Telèfon: 961333419

     a/e: serpsicoe@xirivella.es

Lloc: C/ Miguel Hernández, 26 (Casa de la Dona). Xirivella

Atenció a Famílies Immigrants amb Filles i Fills en edat escolar:

Aquest programa té com a finalitat facilitar el procés d’adaptació de les famílies nouvingudes a Xirivella amb xiquests i xiquetes què es matriculen en els centres escolars de la localitat.

Els objectius específics del programa són:

1.- Donar a conéixer els servicis del municipi relacionats amb l’escolarització de les xiquetes i xiquets.

2.-Recollir la informació necessària per a facilitar la incorporació i adaptació al centre escolar.

Derivació  des del servei d’escolarització municipal, amb atenció de DILLUNS i DIMECRES.

Lloc: C/ Miguel Hernández, 26 (Casa de la Dona).  Xirivella

 

Programa d’Absentisme Escolar:

Aquest programa es realitza en coordinació amb tots els centres escolars i instituts del municipi, la Policia Local i el departament municipal de Serveis Socials. Presideix la comissió municipal de seguiment de l’absentisme escolar, Encarna Martí com a regidora d’educació.absentismo

Pretén, en termes generals, procurar l’assistència regular a l’escola o institut i garantir el dret a l’educació què tenen els menors en edat d’ensenyament obligatori, per al seu desenrotllament integral i adient adaptació social.

 

 

Publicació  de materials informatius:

Dirigit a les famílies i estan relacionats amb els àmbits d’actuació del servei.

 

ON ESTEM?

En els col·legis de la localitat i en la seu, en C/ Miguel Hernández, 26 (Casa de la Dona). Xirivella.

Tel. 96 133 34 19

serpsicoe@xirivella.es

En aquest enllaç trobareu una ponència què resumix la història del Gabinet Psicopedagògic Municipal-El Servei de Psicologia Comunitària i Educativa complix 30 anys (1981-2011).

PUBLICACIONS EN LA WEB

L’article del mes OCTUBRE, oferix recomanacions per a les famílies al voltant de la influència de la T.V. en les xiquetes i  xiquets.  Article del mes de OCTUBRE

L’article del mes NOVEMBRE oferix recomanacions per a ocupar el temps d’oci amb la família.

Article del mes de DESEMBRE  amb suggeriments i pautes per a resoldre la inapetència.