Grup municipal EU

Grup municipal EU-AC

Contacte : 96 313 50 50 – Ext. 2218
eupv@xirivella.es

Horari d ‘ atenció al públic: De dilluns a divendres de 10 a 14 hores al despatx del grupo municipal d'Esquerra Unida del País Valencià, a la segona planta de l'ajuntament.

Assignació dels pressupostos municipals: 0 €

Amparo Adalid de la Cruz

Secretària de grup

Funcions: Assistència administrativa i assessorament al grup municipal

Contacte : 96 313 50 50 – Ext. 2218

Horari d ‘ atenció al públic: De dilluns a divendres de 10 a 14 hores al despatx del grup municipal de Esquerra Unida del País Valencià: Acord Ciutadà a la segona planta de l'ajuntament.

Retribucions brutes anuals: 11.415 euros

Dedicació: 50%

Dades biogràfiques: