Infraestructura bàsica

Adreça: Pl. de la Concòrdia, 6 (2ª planta)PLANO_011A___

Població: Xirivella – 46950

Telf.: 96 313 50 50

Exts. Unitat Administrativa: 2209 i 2215

Fax: 96 133 15 96 

email: urbanisme@xirivella.es

Cap de Servei d´Infraestructures: Valentín Mateos Mañas

Responsable de l´Àrea: Olga Martínez Ferrer

 PERÍODE  DIES  HORARI
 De l´1 d´octubre al 31 de maig  OFICINA ADMINISTRATIVA
dilluns a divendres  8:30 a 14:30 h
 OFICINA TÈCNICA I DE SERVEIS JURÍDICS*
dimecres  8:30 a 14:30 h
 De l´1 de juny al 30 de setembre  OFICINA ADMINISTRATIVA
dilluns a divendres  8:30 a 14:00 h
 OFICINA TÈCNICA I DE SERVEIS JURÍDICS*
dimecres  8:30 a 14:00 h

* Prèvia petició de cita a ext. 2215 o ext 2209 o email a urbanisme@xirivella.es

 

Al Servei d´infraestructures Bàsiques, es gestionen, entre altres, qüestions relatives a:

– Tramitació de llicències per a l’obertura de rases, cales i sondatges
– Manteniment d’infraestructures públiques (mobiliari urbà, enllumenat, asfaltat, parcs i jardins públics, sanejament…)
– Elaboració, redacció, seguiment i control de projectes d’infraestructures i obres públiques municipals
– Atenció de queixes de veïns per deficiències en el manteniment d’infraestructures públiques (mobiliari urbà, enllumenat, asfaltat, parcs i jardins públics, sanejament…)


MOBILIARI URBÀ

El manteniment i la conservació del mobiliari urbà es gestiona des del propi Ajuntament.

Si detecta qualsevol desperfecte o deteriorament en el mobiliari urbà, podrà informar l’Ajuntament perquè el repare, per qualsevol dels mitjans següents:

– Presencialmente a través de qualsevol oficina d’informació municipal, en horari d’atenció al públic

– Per telèfon al 963135050 exts. 2213 o 2215, en horari d’atenció al públic

– Per correu electrònic urbanisme@xirivella.es


ENLLUMENAT PÚBLIC

El manteniment i la conservació de l’enllumenat públic és gestionat directament per l’Ajuntament.

En cas d’avaria, haurà d’informar l’Ajuntament, per qualsevol dels mitjans següents:

– Presencialmente a través de qualsevol oficina d’informació municipal, en horari d’atenció al públic

– Per telèfon al 963135050 exts. 2213 o 2215, en horari d’atenció al públic

– Per correu electrònic urbanisme@xirivella.es


PARCS I JARDINS

L’empresa concessionària encarregada del manteniment, la conservació i la neteja de parcs i jardins és AGRICULTORES DE LA VEGA.

Si observa qualsevol desperfecte, deteriorament o falta de manteniment o conservació en parcs i jardins, podrà informar l’Ajuntament per qualsevol dels mitjans següents:

– Presencialmente a través de qualsevol oficina d’informació municipal, en horari d’atenció al públic

– Per telèfon al 963135050 exts. 2213 o 2215, en horari d’atenció al públic

– Per correu electrònic urbanisme@xirivella.es


AIGUA POTABLE, SANEJAMENT I CLAVEGUERAM

L’empresa concessionària d’aquest servei és AIGÜES DE L´HORTA. Per a qualsevol informació haurà de dirigir-se a l’oficina d’atenció al públic ubicada al C/ Art Major de la Seda, 1.

Horari d’atenció al públic:

Dilluns a divendres: 9.00 a 13.30

Dijous: 16.30 a 18.30 (excepte de l’1 de juny al 15 de setembre)

Telèfons d’interés:

Centre d’avaries: 902 250 370

Atenció al client: 902 250 270

www.aigueshorta.es

Notícies

views_sanitize_view($view);
//print views_build_view(‘block’, $view);
print views_build_view(‘block’, $view, $args, 0, $limit, $page);
?>

Veure totes les notícies