Infraestructura bàsica

Adreça: Pl. de la Concòrdia, 6 (2ª planta)PLANO_011A___

Població: Xirivella – 46950

Telf.: 96 313 50 50

Exts. Unitat Administrativa: 2209 i 2215

Fax: 96 133 15 96 

email: urbanisme@xirivella.es

Cap de Servei d´Infraestructures: Valentín Mateos Mañas

Responsable de l´Àrea: Olga Martínez Ferrer

 PERÍODE  DIES  HORARI
 De l´1 d´octubre al 31 de maig  OFICINA ADMINISTRATIVA
dilluns a divendres  8:30 a 14:30 h
 OFICINA TÈCNICA I DE SERVEIS JURÍDICS*
dimecres  8:30 a 14:30 h
 De l´1 de juny al 30 de setembre  OFICINA ADMINISTRATIVA
dilluns a divendres  8:30 a 14:00 h
 OFICINA TÈCNICA I DE SERVEIS JURÍDICS*
dimecres  8:30 a 14:00 h

* Prèvia petició de cita a ext. 2215 o ext 2209 o email a urbanisme@xirivella.es

 

Al Servei d´infraestructures Bàsiques, es gestionen, entre altres, qüestions relatives a:

– Tramitació de llicències per a l’obertura de rases, cales i sondatges
– Manteniment d’infraestructures públiques (mobiliari urbà, enllumenat, asfaltat, parcs i jardins públics, sanejament…)
– Elaboració, redacció, seguiment i control de projectes d’infraestructures i obres públiques municipals
– Atenció de queixes de veïns per deficiències en el manteniment d’infraestructures públiques (mobiliari urbà, enllumenat, asfaltat, parcs i jardins públics, sanejament…)


MOBILIARI URBÀ

El manteniment i la conservació del mobiliari urbà es gestiona des del propi Ajuntament.

Si detecta qualsevol desperfecte o deteriorament en el mobiliari urbà, podrà informar l’Ajuntament perquè el repare, per qualsevol dels mitjans següents:

– Presencialmente a través de qualsevol oficina d’informació municipal, en horari d’atenció al públic

– Per telèfon al 963135050 exts. 2213 o 2215, en horari d’atenció al públic

– Per correu electrònic urbanisme@xirivella.es


ENLLUMENAT PÚBLIC

El manteniment i la conservació de l’enllumenat públic és gestionat directament per l’Ajuntament.

En cas d’avaria, haurà d’informar l’Ajuntament, per qualsevol dels mitjans següents:

– Presencialmente a través de qualsevol oficina d’informació municipal, en horari d’atenció al públic

– Per telèfon al 963135050 exts. 2213 o 2215, en horari d’atenció al públic

– Per correu electrònic urbanisme@xirivella.es


PARCS I JARDINS

L’empresa concessionària encarregada del manteniment, la conservació i la neteja de parcs i jardins és AGRICULTORES DE LA VEGA.

Si observa qualsevol desperfecte, deteriorament o falta de manteniment o conservació en parcs i jardins, podrà informar l’Ajuntament per qualsevol dels mitjans següents:

– Presencialmente a través de qualsevol oficina d’informació municipal, en horari d’atenció al públic

– Per telèfon al 963135050 exts. 2213 o 2215, en horari d’atenció al públic

– Per correu electrònic urbanisme@xirivella.es


AIGUA POTABLE, SANEJAMENT I CLAVEGUERAM

L’empresa concessionària d’aquest servei és AIGÜES DE L´HORTA. Per a qualsevol informació haurà de dirigir-se a l’oficina d’atenció al públic ubicada al C/ Art Major de la Seda, 1.

Horari d’atenció al públic:

Dilluns a divendres: 9.00 a 13.30

Dijous: 16.30 a 18.30 (excepte de l’1 de juny al 15 de setembre)

Telèfons d’interés:

Centre d’avaries: 902 250 370

Atenció al client: 902 250 270

www.aigueshorta.es

 POLÍGONS INDUSTRIALS

El passat mes de juliol de 2018, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) va concedir a l’Ajuntament de Xirivella una subvenció per a la millora i modernització de les infraestructures i serveis al Polígon Industrial Verge de la Salut.

Esta ajuda està dins del marc de les ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització  i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrial i enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018-2019.

L’Ajuntament de Xirivella ha presentat un projecte, de caràcter bianual, denominat “Millora i modernització d’infraestructures d’enllumenat mitjançant mesures d’eficiència energètica i de senyalització enel Polígon Industrial Verge de la Salut”. Este projecte té per objecte, d’una banda, la millora de l’enllumenat públic, mitjançant mesures d’eficiència energètica i energies renovables i, d’altra, la millora i modernització de la senyalització horitzontal i vertical del trànsit.

Este projecte té la seua justificació i oportunitat en el compromís d’esta Corporació en matèria de lluita contra el canvi climàtic, com així ho demostra l’adhesió de l’Ajuntament de Xirivella, mitjançant acord plenari de 28 de juliol de 2016, al “Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia” i el compromís adquirit per a assolir la reducció de les emissions d’efecte hivernacle en el municipi en un 40% en l’any 2030.

En conseqüència, l’Ajuntament ha previst, d’una banda, una dotació econòmica per a dur a termini estes actuacions d’eficiència energètica, per a complir amb els objectius d’una economia baixa de carboni, així com, per altra, actuacions per a imposar menors restriccions en la circulació i facilitar la seua comprensió en els usuaris, evitant carregar l’atenció del conductor amb la reiteració de missatges evidents.

Pel que fa al a millora de l’enllumenat públic, els objectius principals, són, entre altres:

  • eliminar la tecnologia obsoleta en la infraestructura actual, que compta amb fanals de descàrrega de vapor de mercuri i dotació de noves lluminàries de millor tecnologia disponible (LED).

  • reducció del consum d’energia elèctrica en, al menys, el 60% pel que fa a la infraestructura existent.

  • disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

  • introducció de solucions tècniques i sistemes per a la regulació del nivel lluminós i que permeten reduir els nivells d’il·luminació en els vials públics quan es reduïsca la seua activitat.

  • complir amb les prescripcions del Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementàries (RD 1890/2008)

  • assolir una qualificació energètica al menys de tipus A o B per a la nova instal·lació i complir amb els criteris d’il·luminació, qualitat i confort visual necessaris.

Pel que fa a la millora de la senyalització horitzontal i vertical de trànsit, es pretén:

  • augmentar la seguretat de la circulació

  • augmentar l’eficàcia de la circulació

  • augmentar la comoditat de la circulació

  • facilitar l’orientació dels conductors.

La inversió prevista per als exercicis 2018-2019 és de 60.000 € per al 2018 i 71.804,06 € per al 2019.

Pel que fa a este respecte, l’IVACE ha concedit finalment la subvenció del 100% de les actuacions, darrere la resolució de 20 de febrer de 2019, de la Presidència de l’IVACE.

Les obres varen començar el 18 de desembre de 2018 i han finalitzat el 8 de maig de 2019.

Pel que fa als resultats que es pretenen en estes actuacions són:

a) La modernització de l’enllumenat mitjançant mesures d’eficiència energètica, tecnologia LED i sistemes de regulació i control  per a un total de 215 punts de llum, el que comporta un estalvi energètic de 150.000 kWh/any i una reducció d’emissions de CO2 de 48 tones/any; per la qual cosa l’estalvi econòmic anual estimat és de  25.000 euros.

b) Generar una circulació més còmoda i segura que comporta una reducció dels accidents de trànsit, dons es tenen en compte els principis de la bona senyalització, és a dir, claredat, senzillesa, uniformitat i continuïtat.

Per a més informació consulteu en  Web IVACE