Informació sobre expedients d´activitats

REGISTRE D´INSTAL·LACIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana conté les dades ambientals incloses en les autoritzacions ambientals integrades i llicències ambientals concedides.

L’Ajuntament disposa d’informació informatitzada i sistematitzada de les llicències ambientals atorgades, a les quals podrà accedir qualsevol ciutadà.

La inscripció en el Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana és competència de la Direcció Territorial de la Conselleira de Medi Ambient.

Enllaç a la web del Registre d’Instal·lacions de la Conselleria de Medi Ambient