Arreplegada de residus i arreplegada selectiva

Data de l’ultima actualització: 19/02/2019

ÍNDEX

– INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL SERVEI

– ARREPLEGADA DE RESIDUS ORGÀNICS, VIDRE I PAPER

– ARREPLEGADA DE MOBLES I ALTRES EFECTES

-ECOPARC i ECOPARC MÒBIL

– ARREPLEGADA DE CARTÓ PORTA A PORTA

– ARREPLEGADA D’OLIS USATS

– CAMPANYES D’EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL


INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL SERVEI

L’empresa concessionària encarregada dels treballs d’arreplegada de residus en la via pública del municipi de Xirivella és la mercantil SAV Agricultores de la Vega de Valencia.

informació servei sobre arreplegada de residuos orgànics a la vía pública 

Si detecta l’existència de qualsevol desperfecte, deteriorament o falta de manteniment en la neteja viària, podrà informar l’Ajuntament per qualsevol dels mitjans següents:

– Podrà dirigir-se a qualsevol oficina d’informació municipal, en horari d’atenció al públic
– Telefonar al Departament d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Xirivella, al 963135050 ext. 2213 ó ext. 2003, en horari d’atenció al públic
– Via correu electrònic: mediambient@xirivella.es

Fullet informatiu Xirivellaneta


ARREPLEGADA DE RESIDUS ORGÀNICS, VIDRE I PAPER

Normes bàsiques d’higiene sobre residus en la via pública:

a) Els residus orgànics:
Traure entre les 20 h i les 22 h
Sempre en bosses ben tancades
Depositar dins del contenidor
No introduir líquids en la bossa

b) Els residus de vidre hauran de depositar-se en els contenidors (de color verd) habilitats a este efecte

c) Els residus de paper o cartó hauran de depositar-se en els contenidors (de color blau) habilitats a este efecte

d) Els residus de plàstics (llandes, briks, botelles de plàstic) hauran de depositar-se en els contenidors (de color groc) habilitats a este efecte

Fullet sobre normes bàsiques d’higiene sobre residus en via pública


ARREPLEGADA DE MOBLES I ALTRES EFECTES

Normes bàsiques per a l’arreplegada de mobles, trastos i altres efectes:

Traure els dimarts a la nit
Sempre junt al contenidor
Sense obstruir la vorera o la calçada
Els objectes amb risc (punxants, tallants), cal portar-los a l’ecoparc
Si en té molta quantitat, ha de fraccionar-los en diverses vegades o portar-los a l’ecoparc

Fullet sobre normes básiques d’higiene sobre residus en la via pública


ECOPARC

HORARI D’OBERTURA DE L’ECOPARC

Matins, de dilluns a dissabte, de 9:00 a 14:00 h.

Vesprades, de dilluns a divendres, de 16:00 a 18:00h.

Diumenges i festius, tancat.

ADREÇA: c/ dels seders s/n (Pol. Industrial dels Oficis)

tel.: 963533790

REGLES D’UTILITZACIÓ

Servei gratuït
S’admeten tot tipus de trastos, efectes, cartó, vidre i plàstics
S’admeten runes (fins a 20 sacs dia)

HORARI:

(Prémer en aquest enllaç i en el mapa prémer sobre la xinxeta de Xirivella, us apareixerà una finestra amb l’horari i altres indicacions)

 Enllaços d’interés:

Fullet Ecoparc Xirivella:

Ordenança regualdora d’us de l’ecoparc (BOP núm.: 285, de 29/11/2012)

https://www.emtre.es/valenciano

informacion@emtre.es

 

ECOPARC MÒBIL (També a les vesprades)

Que és l’ECOPARC MÒBIL de recollida de residus tòxics domèstics? L’ECOPARC MÒBIL, de recollida de residus tòxics domèstics és un servei de l’Ajuntament de Xirivella en funcionament des d’octubre del 2015, que et facilita la possibilitat de desfer-te de residus perillosos o tòxics i que no poden tirar-se als contenidors convencionals, sense haver de desplaçar-se a l’ecoparc.

Trobaràs estacionat l’ECOPARC MÒBIL als punts indicats en el plànol adjunt i en els horaris assenyalats en el quadrant.

Aprofita’l. Volem garantir la salut dels nostres, volem tenir i viure el nostre poble net.

Díptic informatiu Ecoparc Mòbil

 

 

ARREPLEGADA DE CARTÓ PORTA A PORTA

L’Ajuntament de Xirivella, des de la Regidoria d’Infraestructura Bàsica i Manteniment Municipal, ha posat en marxa (des de maig del 2007) el Servei d’Arreplegada Porta a Porta de Cartó per a Establiments Comercials.

Este servei té com a objecte facilitar als comerciants de Xirivella que es desprenguen dels residus de cartó que generen els seus negocis. Col·laborant activament amb aquest servei es contribuïx a millorar la imatge del municipi, ja que s’eliminen les acumulacions de cartó que es produïxen en els contenidors, alhora que s’aconseguix un reciclatge més eficaç d’estos residus amb la consegüent millora mediambiental.

El servei arriba als comerços de tota la població almenys dues vegades/setmana.
El vehicle realitza dues rutes en dies alterns (excepte dimecres i dies festius), començant a les 14.00 i fins a les 21.00, i passa per les zones següents (i amb eixe orde aproximat):
Dilluns i dijous: Camí Nou (vorera nord)- S. Francesc de Paula-Mont de Pietat-Barri de la Llum
Dimarts i divendres: Camí Nou (vorera sud)-Sant Antoni-Av.Constitució-Havana Vella
Dissabte: Camí Nou- mercat-polígons (bars)

L’Ajuntament de Xirivella ha creat un distintiu a fi d’identificar aquells establiments compromesos amb el mediambient i la bona convivència ciutadana en prestar la seua col·laboració activa amb el bon funcionament d’este servei.

La firma del compromís de col·laboració dóna dret a l’establiment firmant a exhibir el distintiu d’Establiment Col·laborador amb el Servei d’Arreplegada Porta a Porta de Cartó de Xirivella. Este dret podrà ser revocat, en cas de no complir els compromisos adquirits, mitjançant una notificació fefaent amb 15 dies d’antelació.

Tríptic informatiu del Servei d’Arreplegada Selectiva de Cartó en els Comerços
Compromís de col·laboració
Distintiu


ARREPLEGADA D’OLIS USATS

L’Ajuntament de Xirivella du a terme una campanya d’arreplegada d’olis usats per convertir-los en energia: el biodièsel. El biodièsel és un biocarburant de característiques semblants als combustibles derivats del petroli, d’ús creixent per als nous vehicles.
El biodièsel beneficia el medi ambient, perquè suposa menys nivell d’emissió de gasos nocius a l’atmosfera, en no tindre sofres i metalls pesants, i perquè no és tòxic per als ecosistemes, ja que és biodegradable.

1. On es pot depositar l’oli usat?

A. Oli usat d’origen domèstic:
– Depositar en els contenidors de 200 litres ubicats a:
Mercat municipal
Ajuntament: 2a planta
Tinència-Alcaldia Barri de la Llum
Tinència-Alcaldia Barri de Sant Ramon
– Deixar amb envàs(sense abocar el líquid)
– No emprar envasos de vidre

B. Olis usats d’origen professional (bars, menjars per emportar-se, etc.)
– Depositar en bidons de 50 litres (en el seu local), facilitats per qualsevol empresa de reciclatge d’olis usats (entregar només a empreses autoritzades para la gestió d’estsos residus)

2. Quins olis es poden arreplegar?

– Olis de fregitel·les i greixos de rostidors
– Olis d’aliments envasats (tonyina, sardina, etc.)
– Sagí de porc
– Olis de cuina i greixos inservibles i caducats

3. Quins olis no es poden arreplegar?

– Maioneses, salses i preparats
– Altres líquids i substàncies químiques
– Oli mineral de motor o lubricants

Tríptic informatiu de la campanya d’arreplegada d’olis usats


CAMPANYES D’EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

Campanya cartó