Oficines d’Atenció Ciutadana

Contacte

Tel.: 96 313 50 50

Fax: 96 370 31 79

E-mail: gabinfo@xirivella.es

Responsables: José Antonio Tundidor Moreno (cap de departament), María Luisa Martínez (cap de negociat)

Regidora responsable: Águeda Ferrandis Bea

Horaris

Oficines Dies Matins Vesprades
Edifici consistorial Dilluns a dijous 8:00 a 14:00 h  17:00 a 19:00 h
Divendres 9:00 a 14:00 h

Els mesos de juny i setembre l’horari de vesprada acaba a les 18:45 h.

Els mesos de juliol i agost solament hi ha atenció de matí.

Barri de la Llum Dilluns a dijous 9:00 a 14:00 h Dilluns de 17:00 a 19:00 h
Divendres 9:30 a 14:00 h
El mes de juliol solament hi ha atenció de matí.
En agost l’oficina està tancada

Localització:

Oficina del edificio consistorial

Oficina del Barrio de la Luz

Tasques:

Entre altres, las oficines d’Atenció Ciutadana presten els serveis següents:

  • Recepció i registre de tots els documents dirigits als serveis municipals.
  • Certificats d’empadronament (individuals, col·lectius i històrics).
  • Informació sobre els procediments administratius i/o remissió al tècnic corresponent, en cas necessari.
  • Finestreta Única per a les administracions: registre de documents dirigits a l’administració de la Generalitat Valenciana i a l’administració central de l’Estat.
  • Firma electrònica: sol·licitud de certificats reconeguts (firma electrònica persones físiques) per a ciutadania, emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).