Consells de barri

El  Consell de Barri és un òrgan de caràcter informatiu, consultiu, de control i de formulació de propostes, per a totes les qüestions referents al barri. Té com a finalitat bàsica potenciar el diàleg i treball conjunt entre l’Ajuntament i els veïns/veïnes sobre els diferents temes de la vida quotidiana d’aquest, analitzant la seua situació i evolució, proposant solucions i alternatives, generant així una visió global del barri.

En les seues sessions es debat sobre els projectes i les actuacions que tenen lloc en el barri, a partir de la informació i les opinions de totes les persones que assisteixen. Els acords i les propostes dels consells de barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament perquè els donen resposta.

En el Consell de Barri participen representants dels grups polítics, entitats, i associacions, i està també obert a la participació individual de tota la ciutadania a través de convocatòries públiques.

Xirivella compta amb un total de quatre consells, situats en els diferents barris del municipi: