Participació en l’elaboració de normativa municipal

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte obtenir l’opinió del ciutadania, organitzacions i associacions abans de l’elaboració d’un nou projecte normatiu.