Consulta pública prèvia sobre l’ordenança reguladora de l’arbratge de Xirivella

Les zones verdes així com l’arbratge més característic del municipi de Xirivella es veuen amenaçats per causes diverses, com són els danys ocasionats per obres, el vandalisme, la pressió urbanística i viària, en general, les plagues i malalties, els agents atmosfèrics, els trasplantaments, etc.

Així, per a detindre i evitar la degradació i desaparició d’aquest patrimoni arbori, es requereix d’una protecció i conservació racional, eficaç i efectiva.

 

Consulta pública prèvia

D’acord amb el que s’estableix en l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per a recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura modificació de la norma, sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

>  Document informatiu

 

Presentació d’aportacions

Els ciutadans, ciutadanes, organitzacions i associacions que així ho consideren, poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en aquest formulari, abans del dimecres 6 de març de 2019.

En línia

Presencialment

Sessions informatives-deliberatives

Aquestes sessions es realitzaran durant el mes de febrer en els diferents barris del municipi, segons el següent calendari:

> 6 de febrer de 2019. 19 h: Consell de barri de Zona Centre.

Lloc: Centre Jove, C/ Llevant U.D., 2.

> 7 de febrer de 2019. 19 h: Consell de barri de barri de Sant Ramón i Mont de Pietat.

Lloc: Associació Veïnal Sant Ramón, C/ Jaime Roig, 10.

> 11 de febrer de 2019. 19 h: Consell de barri de barri de barri de la Llum.

Lloc: Centre Polivalent del Barri de la Llum. Av. La llum S/N

> 12 de febrer de 2019. 19h: Consell de barri de Samarra – Av. Paz

Lloc: Llar de persones majors – Centre Zamarra. C/ Ramón Muntaner, 17

 

En Oficines d’informació Municipal

Pots realitzar les teues aportacions al projecte normatiu presentant la petició en qualsevol Oficina d’Informació de l’Ajuntament de Xirivella (Veure Oficines d’informació i horaris corresponents).

El formulari imprés està disponible en el Servei de Participació Ciutadana, o descarregar ací

Descarregar model de petició auto-emplenable [PDF]

 

L’estat d’esta consulta és: Conclòs