Comerç segur Xirivella

La present guia vol aportar a totes les persones que desenvolupen la seua activitat en els comerços de Xirivella, o en una o una altra manera relacionats amb aquests, una sèrie de consells i d’instruccions per a aconseguir una millora en les condicions de seguretat, i informar sobre quines accions han de realitzar per a comunicar fets que s’hagen produït, per tal de trobar els presumptes delinqüents.

D’ara endavant, es detallen mesures de seguretat tipificades sobre la base de dos àrees:

1.Seguretat en l’establiment:
-Quant a les portes i persianes, aquestes hauran de ser resistents, amb mesures extraordinàries que no permeten alçaments amb palanca.
-Totes les portes de material similar a vidre o metall han de tenir sistemes especials antivàndals.
-Quant als panys, deuen ser de seguretat i antiatracament.
-Pel que fa a sistemes d’alarma, ha de disposar-ne d’algun i comprovar-ne el funcionament.
-Hi ha d’existir un cartell en què s’especifique l’empresa de l’alarma i el telèfon d’assistència.
-Quant a la il•luminació, hi ha d’existir una bona il•luminació que evite zones fosques.
-Cal instal•lar sistemes de videovigilància tant en interior com a exterior de l’establiment.
-Cal evitar tenir grans quantitats de diners en l’establiment.

2.Seguretat en els productes:

-Els transportistes han d’estacionar els vehicles en els recintes vigilats, sempre que siga  possible.
-Qualsevol vehicle de transport de l’empresa hauria de portar sistemes de seguiment.
-Desconfieu de persones estranyes que realitzen accions anòmales durant la venda.
-Els productes exposats haurien d’estar dotats de sistemes d’alarma, en aparadors tancats; també cal evitar deixar els objectes de més valor pròxims a l’eixida de l’establiment.

En qualsevol cas, a continuació es detallen les actuacions a realitzar davant de fets delictius, tenint en compte que caldrà comunicar tant els fets consumats com els intentats, ja que tots ells poden tenir caràcter d’infracció, però sobretot ajudaran a descobrir futurs fets delictius:

1.Telefoneu a la Policia Local de Xirivella 963835050 o al Cos Nacional de Policia 091 i espereu que arriben els agents.
2.Si el fet ocorre quan l’establiment es troba tancat, no entreu al local, ja que podria haver-ne gent en l’interior. No poseu mai en perill la vostra integritat física en cas de ser víctima de robatori.
3.No manipuleu mai objectes que haja pogut tocar l’autor del fet delictiu.
4.Si el fet es produeix en presència vostra, no us enfronteu mai als atracadors,  ja que podrien anar armats; a posteriori, faciliteu a la policia el major nombre de dades sobre el succés i  l’autor.
5.Comuniqueu si n’hi ha testimonis i les seues dades.
6.En cas de delictes telemàtics (internet, o altres mitjans), no manipuleu el servidor.

A continuació, s’especifica com haureu de comunicar els fets:

És important que se sàpia que les Denúncies dels fets relacionats que suposen una infracció delictiva, bé siga comesa o intentada, han de formalitzar-se a través del Cos Nacional de Policia, atés que eixe és el protocol establit per a un millor funcionament tant de recerca com de posterior comunicació als jutjats competents.

No obstant això, “les persones afectades poden acudir a la Policia Local”, ja que encara que els seus integrants no siguen els competents per a la formalització de la denúncia, hi col•laboraran per a l’esclariment dels fets, així com en el descobriment i l’assegurament del delinqüent. Així mateix, podran informar sobre com presentar la denúncia.

A continuació, es detalla “com formalitzar la denúncia” davant del Cos de Policia Nacional:

1.Per telèfon, en el 902 102 112, per a ciutadans estrangers en diferents idiomes.
2.Presencialment en les comissàries del Cos Nacional de Policia.
3.Per internet, a través de l’Oficina Virtual de Denúncies : https://policia.es

NOTA: Ha de tenir-se en compte que determinats delictes no podran denunciar-se, excepte en la modalitat de presència en comissaria; per exemple, quan hi haja hagut violència o intimidació en les persones, quan n’hi haja hagut testimonis, si hi ha hagut intervenció policial en els fets, quan la persona que pateix el fet delictiu siga menor d’edat, quan existisquen fets que impliquen naturalesa violenta o sexual, alguns delictes tecnològics.

Esperem que aquesta guia us servisca per a, d’una banda, adoptar les mesures de seguretat aconsellables per a la vostra seguretat en el comerç i, d’una altra per a saber com actuar en cas de patir un incident d’aquest tipus i, posteriorment, formalitzar la comunicació dels fets de la manera més efectiva per a aconseguir el descobriment del delinqüent.