Mocions i propostes de resolució aprovades pel Ple de la Corporació