Exercici 2017

Ple 2 – Sessió de 26 de gener de 2017

2.9.3- Proposta resolució presentada pel grup municipal EUPV:AC, per a reclamar la paralització dels corts de llum a les famílies amb problemes econòmics exigint al govern una tarifa assequible a la qual puguen acollir-se els consumidors domèstics i una autèntica tarifa social per a famílies amb baixos nivells de renda.

2.9.4.- Proposta de resolució presentada pel grup municipal d’EUPV:AC., per a denunciar una tarifa d’aigua injusta i insostenible per al servei de proveïment d’aigua en alta.

Ple 4 – sessió de 30 de març de 2.017

4.12.2.- Proposta d’acord presentada pels grups municipals Sí es Pot Xirivella i Compromís, contra la construcció d’un nou magatzem de residus radioactius a Cofrents i pel tancament de la central nuclear l’any 2.021.

4.12.3.- Proposta d’acord presentada pel grup municipal EUPV:AC., contra la precarietat dels/es jovens investigadors

4.12.4.- Proposta d’acord presentada pel grup municipal EUPV:AC., sobre commemoració II República i per un procés constituent cap a la III República

4.12.5.- Proposta d’acord presentada pel grup municipal EUPV:AC., amb motiu dels 75 anys de la mort de Miguel Hernández

Ple 6 – sessió de 27 d’abril de 2.017

6.11.1.- Moció presentada pel grup municipal Compromís relativa a exigir al Govern Central inversions d’acord a la població de la Comunitat Valenciana.

Ple 8 – sessió de 25 de maig de 2.017.

8.12.1.- Moció presentada pel grup municipal Sí es Pot – Xirivella, relativa a la declaració de Xirivella com a municipi contrari a l’aplicació de l’acord econòmic i comercial global (ZETA).
Ple 11 – sessió de 29 de juny de 2.017.

11.10.1.- Proposta de Resolució presentada pel grup municipal d’EUPV:AC., sobre que les Administracions garantisquen la gestió pública del Servei de la Plataforma Operativa 112 “Comunitat Valenciana”.

11.10.2.- Proposta de Resolució presentada pel grup municipal d’EUPV:AC., sobre que siguen estudis obligatoris de l’ensenyament a la Comunitat Valenciana la filosofia de 4º de l’ESO., i la Història de la filosofia en segon de batxillerat.