Promoció lingüística

 imatge_Twitter  imatge_Facebook  Xirivellallengua

Localització: Pl. de la Concòrdia, s/n

Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00

Telèfon 96 313 50 50 ext. 2106
a/e:irocafull@xirivella.es

Persona de contacte: Irene Rocafull Luján

Serveis que oferix:

– Assessorament de qualsevol dubte en matèria lingüística: revisió, correcció i traducció de textos breus (no obres amb finalitat literària). Drets lingüístics.
– Informació, tramitació i matrícula a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
– Informació sobre titulacions específiques i tramesa de revalidació de títols acadèmics pel que fa al valencià.
– Informació sobre els cursos de valencià a Xirivella.
– Informació, assessorament i tramitació de subvencions per a l’ús del valencià, convocades per altres administracions, adreçades a associacions, comerços, empreses i indústries.
– Realització de campanyes de promoció del valencià a la població.
– Assessorament, proposta i barem dels exercicis de valencià de les convocatòries d’accés a l’Ajuntament i en els processos interns.
– Col·laboració amb la Regidoria d’Educació en els programes d’escolarització a la població i altres.
– Vetlar pel compliment del Reglament de Normalització Lingüística a Xirivella.
– Valencianització de noms i cognoms.
– Voluntariat lingüístic