Associacions

PREMIS A L’ÚS DEL VALENCIÀ EN LES FALLES DE XIRIVELLA 2019

L’objectiu d’aquests premis és promoure la dignificació de la nostra llengua en una festa tan emblemàtica com les falles i destacar les comissions falleres que posen una cura especial en l’ús correcte del valencià en les llegendes dels seus monuments.

BASES

Primer. Poden participar en esta convocatòria les comissions falleres de Xirivella.

Segon. Hi ha tres premis i tres mencions:

  1. a) Primer premi: 600 euros i banderí acreditatiu.
  2. b) Segon premi: 400 euros i banderí acreditatiu.
  3. c) Tercer premi: 200 euros i banderí acreditatiu.
  4. d) Mencions: 100 euros i banderí acreditatiu.

Tercer. Es valora l’ús i la qualitat del valencià en la retolació de la falla, d’acord amb els criteris que estableix l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, entitat que, segons la Llei 7/1978 de la Generalitat Valenciana, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, té la competència de determinar la normativa oficial del valencià. També es tindrà en compte l’extensió, l’originalitat i la coherència dels textos.

Quart. El jurat pot declarar desert qualsevol premi, si estima que els textos presentats no tenen la qualitat suficient.

Cinqué. Les comissions falleres han de presentar el text de les llegendes dels monuments per registre d’entrada, a l’Ajuntament, fins al dia 1 de març de 2019. També els faran arribar per correu electrònic a l’adreça irocafull@xirivella.es, en un format de processador de textos compatible amb Lliure Office (.odt, .doc., etc.). És obligatori que cada comissió presente els textos íntegres dels dos monuments de la falla.

Sisé. El jurat està format per 5 membres:

– La regidora de Cultura, Educació i Normalització Lingüística o persona en qui delegue.

– La cap del Servei de Promoció del Valencià o persona en qui delegue.

– La bibliotecària arxivera de l’Ajuntament de Xirivella o persona en qui delegue.

– La tècnica auxiliar de Gestió Cultural de l’Ajuntament de Xirivella o persona en qui delegue.

– Un membre designat per la Coordinadora Local de Falles.

Seté. La decisió del jurat és inapel·lable, i es pot revocar si es comprova que les llegendes que figuren en els monuments no es corresponen amb textos que es presenten a l’Ajuntament per  registre d’entrada”.