CONCURS NÚM 21 DE PERSONAL ADMINISTRATIU (OBERT A ALTRES ADMINISTRACIONS)

ANUNCI V DEFINITIU

 

ANUNCI IV

ANUNCI III

ANUNCI II

ANUNCI I CONCURS 21

Edicte llista definitiva admesos 

Contestacio recurs M Paz

 

 

CONCURS NÚ 21

ADMINISTRATIUS
Fitxers adjunts:

LLISTA PROVISINAL D'ADMESOS I EXCLOSOS

PUBLICACIÓ AL DOGV NÚM. 8397, DE 4 D'OCTUBRE DE 2018, DE LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS AL CONCURS DE MÈRITS NÚM. 21.
Fitxers adjunts:

LLISTA PROVISINAL D'ADMESOS I EXCLOSOS

PUBLICACIÓ AL BOP NÚM 202 DE 19 D'OCTUBRE DE 2018
Fitxers adjunts: