Personal No Qualificat

  ANUNCI NÚM. 26

 DOGV 9030 D`1 DE MARÇ DE 2021 NOMENAMENT FUNCIONARIS 

  ANUNCI 25 BORSA DEFINITIVA I TERMINI PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ

ANUNCI  24 PROPOSTA EFINITIVA I CONVOCATORIA RESOLUCIÓ D’EMPATS LLOCS DE TREBALL DE LA BORSA

 

 

ANUNCI 23 LLISTAT PROVISIONAL APROBATS PROCÈS NO QUALIFICATS

 

 

 

 

 

EN CAS DE FER ALGUNA MODIFICACIÓ RESPECTE AL PROCÉS, ES FARÀ PÚBLICA A TRAVÉS D’AQUESTA PÀGINA WEB

 

 

 

Bases DOGV

Bases DOGV
Fitxers adjunts:

Extracte Bases BOP

Extracte Bases BOP
Fitxers adjunts:

Edicte BOE

Edicte BOE
Fitxers adjunts:

Instància

Instància
Fitxers adjunts:

Edicte llista provisional d'admesos i exclosos personal no qualificat

Fitxers adjunts:

Publicació de l'extracte al DOGV de la llista provisional d'admesos

Fitxers adjunts:

Edicte llista DEFINITIVA d'admesos i exclosos personal no qualificat

Fitxers adjunts:

Edicte ajornament proves

Fitxers adjunts:

Edicte represa procés

Fitxers adjunts:

Anunci 1

Fitxers adjunts:

Anunci 2

Fitxers adjunts:

Anunci 3

Fitxers adjunts:

Anunci 4

Fitxers adjunts:

Anunci 5 Resultat prova obres

Fitxers adjunts:

CORRECCIÓ ANUNCI 5

Fitxers adjunts:

Anunci núm. 6

Fitxers adjunts:

Anunci núm. 7

Fitxers adjunts:

Anunci 8: Resultats prova d'ofimática

Fitxers adjunts:

Anunci 9

Fitxers adjunts:

Anunci 10

Fitxers adjunts:

Anunci 11

Fitxers adjunts:

Anunci 12

Fitxers adjunts:

Anunci 13

Fitxers adjunts:

Anunci 14

Fitxers adjunts:

Anunci 15

Fitxers adjunts:

Anunci 16

Fitxers adjunts:

Anunci 17

Fitxers adjunts:

Anunci 18

Fitxers adjunts:

Anunci 19

Anunci20
Fitxers adjunts:

ANUNCI 21, FASE OPOSICIÓ

ANUNCI 22 FASE CONCURS
Fitxers adjunts:

ANUNCI 24

ANUNCI 25
Fitxers adjunts:

NOMENAMENT FUNCIONARIS DOGV

ANUNCI NÚM 26
Fitxers adjunts: