Personal No Qualificat

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL MODEL D’ INSTÀNCIA  ESPECÍFIC PER AL PROCÉS

BOE-A-2019-15253 de 24 -10-2019

Model Instancia per omplir

Termini de presentació d’instàncies: (Del 25 /10/2019 al 22/11/2019)

Núm. de compte La Caixa ES 27-2100-1678-7702-00040975