Personal d’ajuda a domicili

      BOE 126 DE 27 DE MAIG OBRI TERMINI PRESENTACIÓ INSTANCIES

     INSTANCIA OFICIAL AJUDA DOMICILI

NÚM COMPTE BANCARI PAGAMENTE TAXES: ES27 2100 1678 7702 00040975

ELS QUE ENVIEN LA INSTÀNCIA PER LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT, POSEU EN LA INSTÀNCIA GENÈRICA DE LA SEU ELECTRÒNICA, EL NOM I NÚMERO DEL PROCÉS  503132021

EL CERTIFICAT DE SITUACIÓ LABORAL DEL SERVEF, SE SUBSTITUEIX PER L’INFORME DE LA VIDA LABORAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
El termini de presentació d’instàncies és des del 28 de maig fins al 25 de juny inclosos

 

DOGV 9082 DE 17 DE MAIG EXTRACTE BASES

Publicació BOP num. 69 de data 14/04/2021 Bases procés selecció d’una plaça personal d’ajuda a domicili

 

BOE 126 DE 27 DE MAYO

INSTANCIA OFICIAL
Fitxers adjunts:

Publicació Bases BOP num. 69 de data 14/04/2021

DOGV 9085 EXTRACTO BASES
Fitxers adjunts: