Aclariment del tractament de plagues dels arbres de Xirivella

Des de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat coordinada per Boro Montroy, es vol aclarir les actuacions de prevenció de plagues que es van començar a realitzar la nit del passat dilluns 2 de juliol amb l’objectiu de prevenir plagues a determinant arbres del municipi.

 

Aquestes actuacions han sigut selectives i s’han fet en aquells arbres que presentaven plagues que estaven ocasionant molèsties a la població, bé per la seua ubicació en parcs o per la proximitat a les façanes dels habitatges. En cap cas s’ha fet un tractament en la totalitat de l’arbrat on s’ubicaven les espècies, només en aquells que s’hi trobaven afectats.

 

Respecte a la vestimenta dels professionals amb formació específica per a l’aplicació dels tractaments, dir que respon al compliment del protocol establit pel departament de prevenció de riscs laborals de l’empresa, i no tant per la toxicitat del producte aplicat.

 

Els tractaments utilitzats han sigut:
– Dipel DF: larvicida biològic utilitzat en agricultura ecològica; no deixa residus químics i és innocu sobre la resta de la fauna present en el moment de l’aplicació del tractament
– Sabonver: sabó potàssic. És un producte no tòxic compost per sals potàssiques d’origen vegetal per a la jardineria i l’agricultura natural
– Betimel: producte que s’usa en l’agricultura ecològica i està elaborat amb extractes naturals d’algues marines

 

Aclarir també que aquests tractaments res tenen a veure amb altres destinats a controlar les plagues de panderoles, rates o mosquits, que són competència de la Regidoria de Sanitat i que també estan rebent els tractaments adequats.

 

Finalment, agrair la sensibilitat i preocupació mostrada pels veïns i veïnes de Xirivella respecte al tractament dels arbres i la possible afectació d’aquestes actuacions a la fauna i al medi ambient.

 

Esperem haver aclarit els vostres dubtes.