Ampliació de l’empremta acústica

AENA fa una ampliació amb dades de fa 6 anys, a pesar que disposa de dades molt més actuals que permetria que 2.400 persones més es beneficiaren de les ajudes a la insonorització de vivendes.

El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament està identificant les noves vivendes i edificacions incloses en l’última ampliació de l’anomenada empremta acústica realitzada per AENA.

Les dades s’enviaran a l’Oficina de Gestió dels Plans d’Aïllament Acústic i es notificarà automàticament a les persones beneficiàries de les ajudes per a insonoritzar els habitatges.

La nova ampliació s’ha fet amb les rutes d’avions i medicions de fa 6 anys, a pesar que el Ministeri ja es disposa de dades més actuals, concretament del 2016 que demostren que hi ha 2.400 persones afectades més que s’haurien de beneficiar de les ajudes, com ha destacat el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Boro Montroy, que representa tots els municipis afectats per l’aeroport de València a la Comissió Mixta.

Concretament, l’ampliació s’ha fet en base a l’escenari de 2012 reconegut al Real Decret de Servituds Acústiques de l’Aeroport de València, recentment aprovat. En l’informe que s’elevà des de la Comissió Mixta, al juliol de 2016, per a la redacció d’este RD, l’Ajuntament ja va fer constar el seu vot en contra al no acceptar que es reconeguera un escenari obsolet en lloc de fer-ho en base al més actual possible.

Tant el Ministeri de Foment com AENA tenen reconegudes eixes dades més actuals, com les publicades al Mapa Estratègic de Soroll, fase III (MER III) fa pocs mesos i on es veu l’escenari de 2016, que genera una empremta molt més ampla que esta i que inclouria fins i tot una part del barri de la Llum.