Avís rebuts

LA DIPUTACIÓ AMPLIA EL TERMINI DE PAGAMENT DE REBUTS EN PERÍODE VOLUNTARI DE RECAPTACIÓ FINS AL 2 DE JULIOL DE 2018.

La Diputació ha ampliat el termini de pagament de rebuts en període voluntari de recaptació fins al dia 2 de juliol de 2018.

 
Es tracta dels rebuts per la taxa de recollida de fem, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa per guals permanents i taxa del servei de mercat (1r semestre).
 
La Diputació enviarà, com sempre, els rebuts a les cases de les persones contribuents que no tinguen domiciliat el pagament. No és necessari anar a l’Ajuntament.
 
Aquelles persones que han anat a l’Ajuntament per a traure una còpia tenen dos opcions per a assegurar que el sistema informàtic de la Diputació NO els aplique el recàrrec:
 
– Pagar abans del 2 de maig, quan acaba el termini voluntari amb el rebut que els ha donat l’Ajuntament.
 
– Esperar al repartiment en els domicilis dels rebuts emesos per Diputació i pagar amb el nou rebut fins el dia 2 de juliol.
 
Disculpeu les molèsties.