Calendari tributari 2022

(Xirivella, 10/01/2022) Vos informem dels períodes per al pagament dels tributs 2022:
 
1️⃣ En el primer període, de l’1 de març al 2 de maig, es pagaran els següents tributs:
✅ Vehicles
✅ Guals
✅ Taxa de Residus Sòlids Urbans (Fem)
 
2️⃣ En el segon període, del 15 de juliol al 3 d’octubre, es pagaran els següents tributs:
✅ IBI Urbana
✅ IBI Rústica
✅ Impost d’activitats econòmiques
 
ℹ El primer i l’últim dia de cada període també es poden fer els pagaments
 
💰 També pots domiciliar els pagaments. Faran efecte totes les domiciliacions gravades fins a un mes abans del càrrec en compte, que serà en les següents dates:
✅ Càrrec en compte primer període: 2 de maig de 2022
✅ Càrrec en compte segon període: 3 d’octubre de 2022
✅ Càrrec en compte d’IBI Urbana:
◻ Primer pagament: 1 d’agost de 2022
◻ Segon pagament: 3 d’octubre de 2022
 
🔗 Més informació: https://bit.ly/3JYnCjG