Comunicat en referència al projecte de construcció d’un nou CEIP Gregori Mayans

El matí del dimecres es van reunir a la Conselleria d’Educació membres de l’equip de govern de l’Ajuntament de Xirivella amb el personal tècnic de la Conselleria. L’objectiu de la reunió era buscar alternatives que permeteren construir un nou CEIP Gregori Mayans sense haver d’ocupar la plaça de Sant Joan. El resultat de la reunió va ser molt positiu, ja que la Conselleria va mostrar la seua disposició a estudiar un projecte que es limite a la superfície que actualment ocupa l’escola.

Recordem que la Conselleria exigix en les escoles de nova construcció la disposició d’una superfície de 8000 metres quadrats. En una primera aproximació a la qüestió, el departament d’Urbanisme només va trobar una solució tècnicament viable: ocupar la plaça de Sant Joan. Conscient de la gravetat de la proposta i de la dificultat tècnica de trobar alternatives, l’equip de govern immediatament va posar en coneixement de la ciutadania el projecte de la manera més transparent i directa possible. Així, es van mantenir reunions amb la direcció del CEIP, amb les associacions veïnals i, per últim, el passat 3 d’octubre es va exposar la qüestió en el consell de barri celebrat en la plaça de Sant Joan, és a dir, davant els veïns i veïnes directament afectats per este projecte. Com és conegut, en esta reunió es va constatar el malestar del veïnat davant la possibilitat de perdre l’ús públic de la plaça.

És en eixe moment, una vegada constatat el rebuig ciutadà a la proposta, que l’equip de govern es trobà amb el suport necessari per a transmetre a la Conselleria d’Educació la necessitat de treballar conjuntament per a dissenyar un nou projecte per al CEIP Gregori Mayans. Una volta rebuda la resposta positiva de la Conselleria, el Departament d’Urbanisme es posarà d’immediat a treballar en una nova proposta.

L’equip de govern vol destacar principalment la necessitat de disposar d’un nou CEIP Gregori Mayans de dues línies que garantisca la qualitat de l’educació pública del nostre municipi en les pròximes dècades.

Per últim, l’equip de govern també agraïx la preocupació ciutadana tant per la qualitat dels nostres centres educatius com per la conservació de les nostres zones verdes.

 

Xirivella, 18 d’octubre del 2018