Destinem 116.000 euros al Bo Escolar 2020-21

(Xirivella, 22/07/20) L’Ajuntament de Xirivella ha fet públiques les condicions d’accés al Bo Escolar per al curs 2020-2021, que enguany comptarà amb una dotació pressupostària de 116.000 euros. Les ajudes per a l’adquisició de material educatiu es classifiquen en tres categories, segons l’etapa docent de l’alumnat: 40 euros per a l’alumnat de Batxillerat, Formació Professional i cicles formatius de Grau Mitjà; 30 euros per a l’alumnat de 2n cicle d’Infantil (3,4 i 5 anys); i 20 euros per a l’alumnat de Primària i ESO. La data límit de naixement per a accedir a les ajudes és l’any 2003. El termini per a la sol·licitud del Bo comença el 7 de setembre i finalitza el 8 d’octubre.

Els 116.000 euros disposats en el pressupost municipal reflecteixen l’evolució del cens poblacional en edat escolar. De fet, l’empadronament a Xirivella de l’alumnat beneficiari serà un requisit indispensable, encara que l’alumne o alumna estudie en qualsevol altre centre docent públic o concertat de la província de València, inclosos els centres d’Educació Especial. “El Bo Escolar de l’Ajuntament és una ajuda directa i universal per a totes les famílies del municipi, que junt amb el programa ‘Xarxa Llibres’ aprofundeix en l’objectiu d’una educació igualitària i gratuïta”, destaca la regidora d’Educació, Encarna Martí. “Com cada any, des de la Regidoria demanem a les famílies que compren el material educatiu en les llibreries i papereries de Xirivella per a aconseguir que el programa tinga un benefici doble: sobre l’alumnat i sobre el comerç local.”

Per a sol·licitar el Bo, les famílies hauran de presentar els seus tiquets i factures de compra del material escolar amb detall del NIF o CIF del proveïdor, número de factura, data de compra, adreça de l’establiment i relació d’articles adquirits. Juntament amb els tiquets o factures, les famílies hauran de presentar la instància de sol·licitud emplenada (disponible pròximament en la web municipal), fotocòpia del DNI de la mare, pare o tutor i número de compte corrent en el qual es desitja rebre l’ingrés, adjuntant fotocòpia de la cartilla o fitxa de manteniment de tercers (aquesta dada no serà necessari si la família sol·licitant ja va ser beneficiària el curs anterior i no ha variat el compte bancari). Tota la documentació es presentarà en els centres educatius de Xirivella. L’alumnat que curse estudis en centres d’altres poblacions presentarà la seua documentació en el Gabinet d’Informació municipal, situat en la planta baixa de l’Ajuntament.