Gravació del Ple ordinari d’octubre i extraordinari de novembre