Informe meteorol貌gic de les fortes pluges registrades del 2 al 4 de maig