Instaurem el Punt d’Atenció a l’Emprenedor

(Xirivella, 04/01/21) L’Ajuntament de Xirivella activa un nou servei públic obert a la ciutadania: el Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE).

El PAE té una doble missió:

1. Prestar serveis d’informació i assessorament a les persones emprenedores en la definició de les seues iniciatives empresarials i durant els primers anys d’activitat de l’empresa.
2. Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l’empresa.

 

El PAE proporcionarà principalment els següents serveis als emprenedors:

1. Informació general sobre els aspectes legals, fiscals, comptables, laborals i de Seguretat Social.
2. Tramitació per a la constitució i inici d’activitat d’empreses.
3. Informació sobre les ajudes públiques aplicables al projecte empresarial.

També realitzarà els següents serveis:

1. Informació general dirigida a emprenedors relacionada amb l’exercici de l’activitat.
2. Realització de la tramitació per a l’exercici de l’activitat.
3. Informació general dirigida a emprenedors relacionada amb el cessament de l’activitat
4. Realització de la tramitació per al cessament de l’activitat.
5. Informació als emprenedors que ho demanen sobre l’estat de tramitació dels procediments iniciats en el seu nom.
6. Notificació dels actes de tràmit preceptius i la resolució als emprenedors que així ho demanen.
7. Tutorització del pla d’empresa que permeta mostrar la viabilitat de la idea empresarial.
8. Informació general sobre la transmissió d’empreses.
9. Informació general sobre aspectes relacionats amb la competitivitat empresarial.
10. Realització d’altres tramitacions diferents de les anteriors.

La prestació dels serveis es realitzarà en l’Agència de Desenvolupament Local, situada en el Centre Cívic Ernest Lluch (C/Montealegre, 6), i no suposarà cap cost per a l’emprenedor.