L’Ajuntament de Xirivella liquida el deute total amb el Consorci de Bombers

L’Ajuntament de Xirivella donarà per liquidat durant este mes de novembre el deute econòmic amb el Consorci de Bombers molt abans del que es preveu. Un deute que el govern actual va heretar de legislatures anteriors, amb un total d’aproximadament 500.000 euros de deute l’any 2012.

Per a Rubén Langa, regidor d’Hisenda, Règim Jurídic i Esports, “Este és un dels molts pagaments que l’Ajuntament podrà atendre abans del que es preveu gràcies a que els resultats econòmics han sigut favorables, novament, en 2017. Des de la regidoria d’Hisenda continuem adoptant les mesures necessàries que permeten anar millorant els paràmetres econòmics, alhora que es mantenen i augmenten els serveis destinats a la ciutadania”.

Per a poder liquidar esta quantitat, ja en la nova legislatura a data de setembre del 2016, l’Ajuntament de Xirivella juntament amb el consorci per al Servei de Prevenció d’Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de València, van signar un conveni per a cancel·lar els deutes existents, comprometent-se d’esta manera el consistori a liquidar el deute en un termini de cinc anys sense interessos, és a dir, en el 2020. Un conveni que va ser sotmés a votació i aprovat per unanimitat per tots els grups polítics, PSPV-PSOE, Compromís, Sí Se Puede, PP i EU.

Ja en l’exercici del 2016 a partir de la signatura del conveni, el deute es va reduir 37.584 euros; en 2017 es va realitzar un altre pagament de 112.752 euros i durant el 2018, tots els pagaments bimestrals es troben ja al dia, de nou amb una aportació econòmica de 112.752 euros.

En paraules de Josep Ballester, gerent del Consorci Provincial de Bombers de València, “durant esta legislatura el Consorci ha tancat convenis amb Ajuntaments que tenien deute històric d’exercicis tancats i en alguns casos s’ha procedit a liquidar estos deutes sense necessitat de signar convenis. Des del primer moment l’Ajuntament de Xirivella va acceptar la proposta del Consorci i ambdues entitats van col·laborar per a quadrar l’import del deute i establir un calendari de pagaments adequat per a les parts. El consistori de Xirivella ha complit amb les obligacions recollides en el conveni a la perfecció tant en les quantitats establides com en les dates marcades per a l’ingrés del deute”.

Sense comptar Xirivella, 13 són els municipis amb deute d’exercicis tancats, sent el nostre un dels primers a liquidar-la. Gràcies a la bona gestió realitzada durant esta legislatura l’Ajuntament va tancar 2017 amb un romanent de tresoreria positiu de 972.679,53 euros, una quantitat econòmica que permetrà liquidar el deute amb el Consorci, donant prioritat a l’administració pública enfront dels deutes financers per a poder oferir més serveis a la ciutadania. Així, es podrà donar per complit el conveni i es liquidarà el deute total en la meitat del temps previst en el mateix conveni.

Josep Manel Moret, regidor de Personal i Seguretat Ciutadana i representant de l’Ajuntament en el Consorci de Bombers, conclou que: “Gràcies al canvi produït en la normativa esta quantitat econòmica es pot emprar en la liquidació de deutes amb l’administració pública per a així atendre les emergències en els municipis. A més, estaria bé poder aplicar esta modificació en el reglament també per a altres serveis urgents que té l’Ajuntament, en lloc d’anar destinat sempre als bancs”.