L’Ajuntament de Xirivella tanca el 2017 amb un romanent de tresoreria positiu de més de 972.000 euros

L’Ajuntament de Xirivella ha presentat el compte general anual de la qual es desprén un romanent de tresoreria positiu de 972.679,53 euros. El canvi produït en la DA 6 de la LO 2/2012 permet destinar este romanent positiu al pagament de factures comercials d’anys anteriors que no tinguen crèdit i a la resta del deute bancari. D’eixa manera, 419.189,59 € de deute comercial seran els que es paguen per a millorar el període mitjà de pagament en els pròxims mesos.

Una vegada realitzats estos pagaments, el compte 413 (deute comercial) quedarà totalment eliminat a data de 31 de desembre del 2017. Recordem que el saldo del compte estava en 1.214.550,77 euros.

L’estalvi net és positiu per un import de 2.618.638,80 euros, i el deute bancari disminueix de nou enguany fins a 11.169.360,72 euros. En este sentit, destaquem que el volum d’endeutament ha baixat fins al 72,29 per cent respecte al saldo de deute al començament de la legislatura, la quantitat exacta de la qual de deute era de 18.290.548, 27 euros.

En paraules del regidor d’Hisenda, Rubén Langa, «un any més els resultats econòmics de l’Ajuntament són positius: hem aconseguit reduir no solament el deute bancari sinó també la comercial i tindre romanent de tresoreria positiu. Este esforç que fa l’Ajuntament ens haguera agradat poder dedicar-ho en les inversions que necessitem però la llei continua prioritzant el pagament als bancs. Malgrat això, la millora continua en la gestió econòmica i les mesures aplicades durant este temps ens han permés un increment en tots els programes de benestar social, objectiu fonamental d’esta regidoria».

Per la seua part i per a finalitzar, l’alcalde de Xirivella, Ricard Barberà, considera que «els resultats del compte general del 2017 demostren que el Govern plural de Xirivella treballa amb rigor i serietat, posant en primer lloc les necessitats de la ciutadania en tot moment».