Detalls del procés de licitació de la cafeteria del Poliesportiu

Davant la informació oferida per alguns mitjans de comunicació, el govern municipal aporta les següents dades:

1. L’explotació de la cafeteria del Poliesportiu Municipal Ramón Sáez va deixar de realitzar-se el dia 7 del passat mes de setembre després de la renúncia, comunicada durant el mes d’agost, del seu anterior adjudicatari.

2. Seguint el precepte legal es va iniciar un nou procés de licitació, establint-se un cànon mínim anual de 10.500 euros segons valoració tècnica, la mateixa quantitat establida en l’anterior licitació realitzada dos anys arrere.

3. A aquest últim procés de licitació, publicitat dins del termini i en la forma escaient conformement a la Llei de Contractes del Sector Públic, només concorre una persona interessada, la proposta de la qual és desestimada per l’Àrea de Contractació de l’Ajuntament al no haver presentat la documentació requerida. L’interessat va presentar recurs el 22 de gener de l’any en curs, que va ser desestimat el 30 del mateix mes, notificant-se l’endemà.

4. Al no haver-se formalitzat l’adjudicació, l’Ajuntament inicia un nou procés de licitació, rebaixant el cànon mínim anual de 10.500 a 6.000 euros per a afavorir la concurrència de persones interessades.

5. El 31 de gener es va publicar en la Plataforma de Contractació de l’Estat l’inici del nou procés de licitació i, en paral·lel, l’Ajuntament ha difós en el seu web i en xarxes socials l’obertura de tal procés, els terminis de presentació de sol·licituds i les condicions d’accés. De fet, hui dia el període per a presentació d’ofertes continua obert (finalitza a les 15:03h del 17/02/2020). L’adjudicació, segons marca la llei, es farà a favor de la millor oferta presentada.

CONCLUSIONS:

1. El procés s’ha realitzat amb absoluta transparència, complint els terminis estipulats per llei, atenent els criteris i/o exigències tècniques, i salvaguardant en tot moment els interessos col·lectius del municipi.

2. El govern municipal és el primer a lamentar la falta de servei de cafeteria en el poliesportiu, i com no podia ser d’una altra forma es ve donant a aquest assumpte absoluta prioritat des del mes d’agost.

3. L’evolució del procés, així com els passos donats en l’àmbit tècnic-administratiu, han estat sempre a la disposició dels grups polítics representats en el Consistori.

4. Atribuir la falta de servei de cafeteria en el poliesportiu municipal a una mala gestió o a un suposat “abandó de la instal·lació” per part d’aquest govern, suposa un atac i un descrèdit fal·laç i interessat al conjunt de l’Ajuntament i a les àrees tècniques implicades, que han actuat amb rigor jurídic i celeritat administrativa. D’altra banda, emetre informacions esbiaixades i incompletes sobre aquest tema, només contribueix a generar ombres entorn d’un recinte poliesportiu de primer nivell, molt benvolgut per la ciutadania de Xirivella i gestionat amb professionalitat per personal tècnicament qualificat.