Licitació de la cafeteria del Poliesportiu Municipal

(Xirivella, 20/12/19) En dates pròximes, l’Ajuntament publicarà en el Perfil del Contractant de la Plataforma de Contractació de l’Estat els requisits, documentació i cànon necessaris perquè totes les persones interessades en la concessió de la cafeteria del poliesportiu municipal puguen presentar les seues propostes. Una vegada publicades les condicions, el termini per a la presentació de candidatures serà de 15 dies naturals, tal com marca la llei.

L’anterior procés d’adjudicació, iniciat el mes de setembre passat, ha quedat desert per motius aliens al consistori. Coneixem i lamentem les molèsties que la falta del servei de cafeteria ocasiona a les persones usuàries del poliesportiu i confiem en una ràpida solució.