Nou registre per a optar a habitatge protegit

(Xirivella, 14/10/2021) La Conselleria d’Habitatge ha posat en marxa un nou registre d’oferta i demanda d’habitatge protegit, tant de promoció pública com privada
👥 La inscripció de demandants és per unitat de convivència, formada per una única persona o vàries, sense que siga necessari que existisca una relació de parentiu
💰 El règim de cessió serà de lloguer preferentment, encara que també es permetrà la compravenda i les cessions gratuïtes a uns altres. Hi haurà dos anys de vigència que es podran renovar cada dos anys
💻 La inscripció, el funcionament del registre i les relacions amb les persones demandants o usuàries d’habitatge es realitzaran exclusivament a través de mitjans electrònics en www.habitatge.gva.es
👉 Si t’havies inscrit en el registre anterior, tens fins al 31 de març de 2022 per a renovar la teua subscripció
ℹ Más información en: www.habitatge.gva.es