Noves mesures contra la COVID19

(Xirivella, 06/11/20) La Generalitat Valenciana ha decretat, mitjançant Resolució de la Conselleria de Sanitat, noves mesures restrictives contra la pandèmia. Seran d’obligat compliment en tota la Comunitat Valenciana a partir de les 00.00 hores del 7 de novembre i fins a les 23.59 hores del 9 de desembre. Resumim les més destacades i les que més directament afecten a Xirivella:

VETLES, ENTERRAMENTS I CERIMÒNIES CIVILS

– Vetles limitades a ⅓ de l’aforament, amb un màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure i 15 persones en espais tancats.

– Comitives fúnebres restringides a 25 persones en espais a l’aire lliure i 15 persones en espais tancats.

– Cerimònies no religioses sense superar ⅓ de l’aforament, amb un màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure i 15 persones en espais tancats. Per als convits posteriors, mateixa proporció d’assistents.

ACTIVITATS FESTERES I GRUPALS

– No podran superar en cap cas les sis persones ni estar obertes al públic.

ESTABLIMENTS, LOCALS COMERCIALS I MERCATS AMBULANTS

– Aforaments reduïts al 50%.

– Prohibida la permanència en les zones comunes dels centres comercials.

– Zones recreatives infantils tancades.

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

– Aforament limitat a ⅓ a l’interior dels locals i 50% a les terrasses.

BIBLIOTEQUES I EXPOSICIONS

– Aforament limitat al 50% a les sales d’estudi i sales d’exposició.

ESPECTACLES A l’aire lliure

– Aforament limitat al 50% i públic assegut.

CASES D’APOSTES

– Aforament limitat a ⅓.

ACADÈMIES I AUTOESCOLES

– Aforament limitat al 50% en les classes presencials.

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT NO FEDERAT

– Es permet la seua pràctica sense contacte físic en modalitats individuals o de parelles.

– Activitats grupals fins a un màxim de 30 persones en espais a l’aire lliure i 20 persones en espais tancats, sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i sense superar ⅓ de l’aforament màxim.

– No es permet l’ús de vestuaris i dutxes.

ACTIVITATS ESPORTIVES FEDERADES (CLUBS)

– No es permet l’assistència de públic a partits o entrenaments.

IMPORTANT: Les mesures decretades per la Conselleria de Sanitat són compatibles i complementàries a les adoptades per l’Ajuntament de Xirivella en l’àmbit de les seues competències. L’ús de la màscara, la distància interpersonal i les mesures d’higiene continuen sent normes elementals i d’obligat compliment.