Obres d’accessibilitat en Camí Nou

Els treballs per a millorar l’accessibilitat a les interseccions de l’Avinguda Camí Nou continuen avançant. En esta fase d’obres estem rebaixant a cota zero els encreuaments situats entre els carrers Comercial i Reis Catòlics.

Quan finalitzem el fresat i reasfaltat del paviment, els desnivells entre les voreres reparades i els passos de vianants sobre la calçada quedaran igualats.

Cal tenir en compte que les obres s’escometen amb subvencions diferents, cadascuna amb el seu termini d’execució. En acabar els treballs Camí Nou tindrà més zones verdes i un trànsit més pacificat.

❤️Treballem per Xirivella