Pla d’Ocupació 2018

Pròximes incorporacions al Pla d’Ocupació 2018 Diputació de València:

2 oficials obrers
3 peons d’obres públiques