El Ple Municipal aprova per unanimitat una moció de suport al poble sahrauí

(Xirivella, 27/11/20) Xirivella es troba unida al poble sahrauí des de fa més de vint anys a través de diverses accions i d’associacions com Talha que, gràcies a la Caravana o al programa de Vacances en Pau, han aconseguit crear vincles directes amb molts xiquets i xiquetes sahrauís que han conviscut entre nosaltres durant tots aquests anys. És per això que ens impliquen directament els fets que es detallen a continuació.

El passat divendres 13 de novembre, les Forces Armades marroquines violaren deliberadament l’acord d’Alto el foc signat entre les dues parts del conflicte al Sàhara Occidental (Front Polisario i el Marroc) en enviar forces militars a través de tres rutes a l’est de la bretxa il·legal de Guerguerat cap als civils sahrauís que es manifestaven pacíficament en la zona des del 21 d’octubre. L’operatiu, que es considera un incompliment flagrant de l’acord, constitueix una agressió directa contra el poble sahrauí.

El Front Polisari i el Govern sahrauí responsabilitzen plenament al Regne del Marroc de totes les perilloses conseqüències d’aquest atac sobre la seguretat i estabilitat de la regió, i el futur de l’Acord de Pau que s’ha estancat durant anys a causa de l’incompliment referèndum d’autodeterminació, que és l’únic pacte i acord signat entre les parts sota la doble supervisió de Nacions Unides i la Unió Africana.

El poble sahrauí porta patint una tragèdia des de l’any 1975. Són múltiples i reiterades les resolucions de l’ONU reconeixent el dret del poble sahrauí a decidir el seu futur lliurement i la necessitat de buscar una solució justa i pacífica que implique el seu lliure exercici per la població del Sàhara Occidental, culminant d’aquesta manera aquest procés de descolonització inacabat.

El nostre país té un deute històric amb el poble sahrauí. No podem oblidar la responsabilitat política, històrica i ètica que té l’Estat espanyol en el procés de descolonització definitiu del Sàhara Occidental.

Per tot el que s’ha exposat, el Ple adopta els següents acords:

1. Reafirmar la solidaritat i el suport de l’Ajuntament de Xirivella amb el poble sahrauí, en la seua justa lluita pels seus legítims drets i instar que el govern d’Espanya continue defensant davant l’ONU el pla de pau per a la lliure determinació del poble sahrauí.

2. Reiterar que el problema del Sàhara Occidental és un procés de descolonització inacabat que ha de ser solucionat conforme el Dret Internacional.

3. Exigir el respecte als DDHH en els territoris ocupats del Sàhara Occidental i l’immediat alliberament de tots els presos polítics sahrauís, i conéixer el destí de més de 500 civils desapareguts i 151 presoners de guerra, tal com han demandat les organitzacions de defensa dels DDHH.

Igualment es considera imprescindible garantir el lliure accés als territoris ocupats per a delegacions d’observadors i mitjans de comunicació; així com demanar al Consell de Seguretat de l’ONU i a la Comunitat Internacional que adopten les mesures necessàries per a la ràpida aplicació de l’ampliació del mandat de la Missió de l’ONU per al referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) per a garantir el respecte dels DDHH en els territoris ocupats del Sàhara Occidental.

4. Incrementar l’ajuda alimentària i la cooperació amb la població sahrauí que resisteix en condicions infrahumanes en els campaments de refugiats sahrauís per a ajudar a pal·liar les extremes condicions de vida dels seus habitants i cobrir les necessitats alimentàries, educatives i d’allotjament.

5. Instar la UE a complir la STJUE, en el sentit d’exigir que cap acord comercial entre la UE i el Marroc siga aplicable en el territori del Sàhara Occidental, ja que, tal com assenyala aquesta resolució, el Sàhara no forma part del Regne del Marroc.

6. Enviar aquesta moció a l’Ambaixador del Marroc a Madrid, a les autoritats sahrauís, al Govern espanyol, a la UE i al Secretari General de l’ONU.