Procés per a cobrir llocs de Policia Local

Convocatòria per a cobrir llocs d’agents i oficials de la Policia Local de Xirivella.

Per a poder accedir al procés cal ser personal funcionarial de carrera (d’esta o d’altra administració) en la categoria d’agent de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials i el nivell elemental de valencià.