Programa de Mobilitat Jove 2019-2020

Pròximament  s’obrirà el termini per a la presentació de les sol·licituds del Programa de Mobilitat Jove del curs 2019/20. Atenció!!  El termini serà de 5 dias hàbils  a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria en el BOP.

RESUM BASES 2019/20
Este document és un resum / extracte de les bases específiques reguladores de la convocatòria, que són les que regiran este procés d’ajudes publicades en la web municipal i a les quals cal remetre’s per a qualsevol aclariment.

QUÈ ÉS EL PROGRAMA DE MOBILITAT JOVE

Es tracta d’unes subvencions que atorga l’Ajuntament de Xirivella per a la despesa en abonaments de transport (Renfe o abonament de transport jove) a joves que estudien fora de Xirivella.

En funció de la renda familiar es pot optar al 100% o al 50% dels gastos de l’abonament de transport amb un màxim de 9 mensualitats.

QUINS EN SÓN ELS REQUISITS

  • Ser menor de 31 anys i estar empadronat a Xirivella.
  • Estar estudiant fora de Xirivella en un centre públic o concertat.
  • Ser titular d’un abonament personal de Renfe o un Abonament Transport
  • Estar per davall del llindar de renda familiar establert en les bases.
  • Complir els requisits legals per a optar a una subvenció i que estan detallats en les bases generals.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR

  • Sol·licitud emplenada.
  • DNI/NIE, títol de transport, certificat de matrícula i qualsevol altra que justifique les circumstàncies especials de la teua unitat familiar o que siga necessària.
  • Declaració d’IRPF de l’exercici 2018 o certificat tributari, o autorització a l’Ajuntament per a consultar les dades de l’AEAT (descarregar annexe 3 )
  • Fitxa de domiciliació bancària només en el cas de noves sol.licitds o canvi de les dades bancàries (descarregar  annexe 2)
  • Declaració responsable (descarregar annexe 1)

Tota la documentació es presentarà en el Registre Municipal de l’Ajuntament de Xirivella en  el termini de 5 dies hàbils després de la publicació en el BOP

COM FUNCIONA EL PROGRAMA D’AJUDES…

Una vegada presentades, les sol·licituds que complisquen els requisits s’ordenaran per criteri de renda familiar per càpita. Les 25 primeres rebran fins al 100% de les despeses de recàrrega dels abonaments. La resta de sol·licituds rebran fins al 50%.

Estes ajudes es rebran després de presentar els justificants correctes de les recàrregues dels abonaments. S’establiran 2 terminis per a fer-ho: el primer, de l’1 al 15 de gener, i el segon del 15 al 30 de juny del 2019. Els abonaments de transport jove s’hauran de recarregar en establiments de Xirivella (a excepció de la primera recàrrega).

Ací tens la documentació que has de presentar  junt amb la sol.licitud de la Beca de Mobilitat  Jove. Si tens qualsevol dubte o necessites ajuda per a la tramitació, posa’t en contacte amb el Centre Jove del l’Ajuntament de Xirivella (C/ Levante, UD 2). Tel 963832579

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIA  DE SOL·LICITUD

ANEXE_1._DECLARACIÓ_RESPONSABLE

ANEXE 2. DADES BANCÀRIES

ANEXE 3. AUTORITZACIÓ A L’AJUNTAMENT PER A CONSULTAR LES DADES DE L’AEAT