Programa Mobilitat Jove

INFORMACIÓ GENERAL

 

 

 

ATENCIO !!!  ATENCIO !!! ATENCIÓ !!!

El termini per a la presentació de les sol·licituds del Programa de Mobilitat Jove del curso 2019/20: estarà obert del dia 4 al 11 de desembre ambdós inclosos.

La documentació es presentarà al Registre General de l’Ajuntament, amb el següent horari:

Dilluns a divendres 8:00 a 14:00 h  17:00 a 19:00 h Només Cita Prèvia

O al Barri de la LLum. amb el següent horari:

Dilluns a divendres 9:30 a 14:00 h Dilluns  17:00 a 19:00 h

DES DEL CENTRE JOVE  TE FACILITEM  TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE HAS DE PRESENTAR , ASÍ COM T’ASESOREM SOBRE  EL PROCEDIMIENT, PER QUE PRESENTES LA DOCUMENTACIÓ  CORRECTAMENT

 

RESUM BASES 2019/20

Este document és un resum / extracte de les bases específiques reguladores de la convocatòria, que són les que regiran este procés d’ajudes, publicades en la web municipal, i a les quals cal remetre’s per a qualsevol aclariment.

QUÈ ÉS EL PROGRAMA DE MOBILITAT JOVE

Es tracta d’unes subvencions que atorga l’Ajuntament de Xirivella per al gasto en abonaments de transport (Renfe o abonament de transport jove) a jóvens que estudien fora de Xirivella.

En funció de la renda familiar es pot optar al 100% o al 50% dels gastos de l’abonament de transport amb un màxim de 9 mensualitats.

QUINS EN SÓN ELS REQUISITS

 • Ser menor de 31 anys i estar empadronat a Xirivella.

 • Estar estudiant fora de Xirivella en un centre públic o concertat.

 • Ser titular d’un abonament personal de Renfe o un Abonament Transport

 • Estar per davall del llindar de renda familiar establit en les bases.

 • Complir els requisits legals per a optar a una subvenció i que estan detallats en les bases generals.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR

 • Sol·licitud emplenada.

 • Documentació següent: DNI/NIE, títol de transport, certificat de matricula i qualsevol altra que justifique les circumstàncies especials de la teua unitat familiar o que siga necessària.

 • Declaració d’IRPF de l’exercici 2018 o certificat tributari.O autorització , debidament cumplimentada, a l’Ajuntament a consultar les dades de l’AEAT ( annex 3 )

 • Fitxa de domiciliació bancària a soles en el cas de noves sol.licitds o canvi de les dades bancàries. ( descarregar  annex 2 )

 • Declaració responsable ( Descarregar de la web annex 1 )

Tota la documentació es presentarà en el Registre Municipal de l’Ajuntament de Xirivella en  el termini de 5 dies hàbils tras la publicació al BOP

COM FUNCIONA EL PROGRAMA D’AJUDES…

 • Una vegada presentades, les sol·licituds que complisquen els requisits s’ordenaran per criteri de renda familiar per càpita. Les 25 primeres rebran fins al 100% de les despeses de recarrega dels abonaments, la resta de sol·licituds rebran fins al 50%.

 • Estes ajudes es rebran després de presentar els justificants correctes de les recarregues dels abonaments; s’establiran 2 terminis per a fer-ho: el primer, de l’1 al 15 de gener, i el segon del 15 al 30 de juny del 2019Els abonaments de transport jove s’hauran de recarregar en establiments de Xirivella ( a excepció de la primera recàrrega )

Ací tens la documentació que has de presentar  junt a la sol.lcitud de la Beca de Mobilitat Jove. Si tens qualsevol dubte o vols ajuda per a la tramitació posa’t en contacte amb el Centre Jove del l’Ajuntament de Xirivella. C/ Levante UD num 2. Tel 963832579

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
RESUMEN BASES

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

INSTÀNCIA SO·LICITUD

ANEX 1. Declaració responsable (valencià)

ANEX 2 DADES BANC

En el cas de no presentar Declaració d’IRPF es necessari aportar  un certificat d’imputacions, on consten els  ingressos corresponents a l’exercici 2018, que es por  sol.licitar telemáticament a través de la sede electrònica de l’Agencia Tributària: https://www.agenciatributaria.gob.es/

En el cas de no poder recuperar la declaracicó de la renda del 2018  es por  sol.licitar que el propi Ajuntament  faça la consulta a l’Agencia Tributària presentant el sigüent document signat per totes les persones que consten a la declaració ( pero a soles  en en el cas de no  aportar-la directament )

ANEXE 3: Autorització a l’Ajuntament per  consulta de dades de l’AEAT