Ús obligatori de màscara en via pública

(Xirivella, 20/05/20) El BOE publica hui l’Ordre del Ministeri de Sanitat que estableix l’obligació d’usar màscara “en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància interpersonal de 2 metres”.

 L’obligació d’usar màscara en via pública i en espais públics entra en vigor a partir d’esta mitjanit, i serà aplicable a totes les persones majors de 6 anys (l’ús és “recomanable” de 3 a 5 anys)

 Quedaran eximides d’aquesta obligació:

1. Les persones amb dificultat respiratòria, problemes de salut justificables, discapacitat o dependència

2. Les activitats incompatibles amb l’ús de la màscara

3. Causes de força major o situacions de necessitat